Брой XLVI (2022), 4. Специално издание

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Славия Бърлиева, Веселка Желязкова (София, България). А на жената бяха дадени крила, за да полети (Вместо увод), с. 13–20. PDF
 • Библиография на Светлина Николова, с. 21–58. PDF

***
 • Moshe Taube (Jerusalem, Israel). Rendering Euphemistic ‘Bless’ in the Translation of Job in the Vilnius Florilegium 262, с. 59–67. PDF
 • Анатолий А. Алексеев (Санкт-Петербург, Россия). Библейский канон и библейский кодекс, с. 69–82. PDF
 • Марчелло Гардзанити (Флоренция, Италия). Первое описание Библии и ее книг в Первом болгарском царстве, с. 83–93. PDF
 • Веселка Желязкова (София, България). Първата песен на Мойсей (Изх. 15:1–19) в Псалтира и в небогослужебните преписи на Книга Изход, с. 95–107. PDF
 • Витторио С. Томеллери (Торино, Италия). Две неизвестные версии первой библейской песни Моисея (Исх. 15:1–19). На стыке перевода и переработки, с. 109–128. PDF
 • Serge Ruzer (Jerusalem, Israel). Traveling to Convert the Hearts: Scripture and Wonders as Ascetic’s Tools of Choice, с. 129–140. PDF
 • Antonija Zaradija Kiš (Zagreb, Hrvatska). Animalia perdita u Knjizi o Jobu s osvrtom na hrvatskoglagoljske prijevode, с. 141–163. PDF
 • Vesna Badurina Stipčević (Zagreb, Croatia). The Gospel of Pseudo-Matthew in Croatian Glagolitic Texts, с. 165–182. PDF
 • Agata Kawecka, Rafał Zarębski (Lodz, Poland). Translation Onomastics and Slavic Translations of the Bible (Outline), с. 183–197. PDF
 • Mony Almalech (Sofia, Bulgaria). Cultural Unit Yellow in the Bible. Lack of Sign is a Sign, с. 199–205. PDF
 • Иван Желев (София, България). За Поп-Ненчовия превод на Евангелието, с. 207–220. PDF

***
 • Ralph Cleminson (Oxford, United Kingdom). , с. 221–225. PDF
 • Бойка Мирчева (София, България). Още един молдовски препис на Проложното житие на св. Методий, с. 227–239. PDF
 • Сергей Ю. Темчин (Вильнюс, Литва). Киевские переводчики с древнееврейского языка на руську мову (вторая половина XV в.) как интерпретаторы Пространного жития Кирилла Философа, с. 241–253. PDF
 • Люба Илиева (София, България). Началото на българското образование във византийската традиция (XI–XII в.), с. 255–262. PDF

***
 • Мария Спасова (Велико Търново, България). Статия ексцерпт от De Spiritu sancto на Василий Велики в Симеоновия сборник и в Ефремовската кръмчая (Два независими превода или две версии на един превод?), с. 263–292. PDF
 • Татьяна Афанасьева (Москва, Россия). Первая беседа Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея в преславском переводе, с. 293–320. PDF
 • Алессандро Мария Бруни (Венеция, Италия). Староболгарский перевод „Апологии“ (Слово 2) Григория Назианзина: Критика текста, с. 321–332. PDF
 • Елка Мирчева (София, България). Още един път за старобългарските преводи и версии на Диалозите на папа Григорий Велики, с. 333–352. PDF
 • Ана Стойкова (София, България). Псевдо-Василиевата редакция на Физиолога в славянската ръкописна традиция, с. 353–393. PDF
 • Анисава Милтенова (София, България). Компилация с името на Псевдо-Евлогий Александрийски в старобългарски превод, с. 395–418. PDF
 • Марияна Цибранска-Костова (София, България). Право и власт в Предисловието към Еклогата: Славянски езикови проекции, с. 419–437. PDF
 • Десислава Найденова (София, България). „Нито мое, нито твое да е: разделете го“ – Майчинството в средновековните славянски правни текстове, с. 439–455. PDF
 • Майя Йонова (София, България). Изследване и издание на текста на Слово за Езоп по ръкопис 13.2.25 от XVI в. от Библиотеката на Руската академия на науките, с. 457–489. PDF
 • Мария Шнитер (Пловдив, България). Молитвата „За съблазнен насън брат“ и нейните функционални съответствия в южнославянските ръкописни евхологии: Предварителни бележки и текстове, с. 491–511. PDF
 • Уилям Р. Федер (Утрехт, Нидерландия). Четири грешки и една липса в славянската текстология, с. 513–521. PDF

***
 • Климентина Иванова (София, България). Бележки върху състава на ръкопис № 138 от сбирката на А. И. Хлудов в Държавния исторически музей, Москва, с. 523–554. PDF
 • Марина Чистякова (Вильнюс, Литва). К изучению афонских прологов Хил. 424 и Хил. 427 (На материале декабрьских чтений), с. 555–568. PDF
 • Георги Петков (Пловдив, България). За състава на два ръкописа, съдържащи Стишен пролог за цялата година, с. 569–600. PDF
 • Angeliki Delikari (Thessaloniki, Greece). The Serbian Tradition of George Glabas’s Homily to the Holy and Great Paraskeve (Good Friday), с. 601–607. PDF
 • Елисавета Мусакова (София, България). Минейният комплект на Врачанския манастир от началото на XVII в., с. 609–649. PDF

***
 • Christoph Koch (Berlin, Deutschland). Aksl. im slavischen Evangelientext, с. 651–681. PDF
 • Татяна Славова (София, България). – превод на Константин Преславски, с. 683–703. PDF
 • Валерия С. Ефимова (Москва, Россия). Несколько вопросов к фразеологическому калькированию в старославянском языке, с. 705–721. PDF
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Лексиката на Станиславовия чети-миней. Латинизми, с. 723–746. PDF
 • Мария Тотоманова-Панева (София, България). Лексика, свързана с описанието на човешката външност, или как е изглеждал цар Давид, с. 747–760. PDF
 • Татяна Илиева (София, България). Словообразувателни и преводачески тенденции при префиксалните образувания в старобългарския превод на Книга на св. пророк Иезекиил, с. 761–794. PDF
 • Татяна Мострова (София, България). За една рядка дума в преводите на Варлаам и Йоасаф и Лествицата на Йоан Лествичник, с. 795–807. PDF

***
 • Славия Бърлиева (София, България). Кирило-методиевското наследство през призмата на Словашкото просвещение: Юрай Фандли и неговата Concio Historico-Panegyrica de Sanctis Slavorum Apostolis Cyrilo et Methodio, с. 809–834. PDF
 • Петер Женюх (Братислава, Словакия). За използването на литургичния език в средата на словашките вярващи от византийския обред, с. 835–858. PDF
 • Татьяна Пентковская (Москва, Россия). Храм, костел, мечеть, церковь в переводах Корана Петровской эпохи, с. 859–875. PDF
 • Константинос Нихоритис (Салоники, Греция). Переводческая деятельность проигумена Филарета Ватопедского (†1873), с. 877–890. PDF

***
 • Светлана Куюмджиева (София, България). В търсене на корените на славянската православна богослужебна музика, с. 891–925. PDF
 • Ралица Русева (София, България). Иконографията на св. Наум Охридски и нейното многообразие (Бележки върху три малко известни икони с образа на св. Наум Охридски от Музея за християнско изкуство в София), с. 927–948. PDF
 • Димо Чешмеджиев (Пловдив, България). Към въпроса за идентификацията на владетелския образ в ръкопис Син. 262 от Държавния исторически музей в Москва, с. 949–970. PDF
 • Тотка Григорова (София, България). Иконата „Св. Богородица с Младенеца на трон и св. Кирил и Методий“ от Желязната църква в Истанбул, с. 971–990. PDF
 • Камен Станев (София, България). Стила и закопчалки за книги от средновековния Филипопол (Пловдив), с. 991–998. PDF

***
 • Евелина Джевиецка (София, България). Първоучителят и покровителят. Образът на св. Климент Охридски в българската проза в периода между двете световни войни и въпросът за „симфонията на властта“, с. 999–1026. PDF
 • Мая Иванова (София, България). Щрихи към портрета на младия Петър Динеков, с. 1027–1046. PDF
 • Нели Ганчева (София, България). Проблеми на класификацията и описанието на архивното наследство на Боню Ст. Ангелов (Научен архив на БАН. Фонд 93), с. 1047–1064. PDF