Нов брой

Статии
 • Alessandro Maria Bruni (Naples, Italy). A Rediscovered Codex of the Old Church Slavonic Translation of the Books of the Kingdoms, с. 3–16. PDF
 • Татяна Славова (София, България). За антиграфа на Песнивеца на цар Иван Александър (БАН, София 2; ГИМ, Щукин 3), с. 17–34. PDF
 • Лора Тасева (София, България). в Учителното евангелие на Константин Преславски, с. 35–58. PDF
 • Диана П. Атанасова (София, България). Четивата за св. Мина в (южно)славянските календарни сборници, с. 59–82. PDF
 • Иван Билярски, Марияна Цибранска-Костова (София, България). Чудесата на св. Димитър от солунския хартофилакс Йоан Ставракий в южнославянската традиция: Предварителни бележки, с. 83–112. PDF
 • Марта Рипаранте (София, България). Предложение за палеографски анализ на средновековната южнославянска кирилица, с. 113–127. PDF
 • Георги Парпулов (Пловдив, България), Дарина Бойкина, Нона Петкова (София, България). Тайната на манастира Погоян, с. 129–142. PDF

Преглед

 • Иван П. Петров (Виена, Австрия). Corona ætatis: Роланд Марти на 70, с. 143–148. PDF
 • Amber Ivanov (Sofia, Bulgaria). Transfer and Adaptation: Languages and Cultures in Dialogue (the Balkans from Late Antiquity to Early Modern Times), с. 149–157. PDF
 • Ива Трифонова (София, България). Дигиталните технологии като ресурс за изучаването на палеографски и кодикологични данни от XIV век, с. 159–172. PDF
 • Мария Тотоманова-Панева (София, България). Кръгла маса, посветена на 950-годишнината от появата на най-ранния препис на Симеоновия сборник, с. 173–176. PDF
Subscribe to Front page feed