епископ Константин Преславски (IX–X в.)

Сведения о жизни Константина Преславского в контексте его возможного авторства так называемого Мефодиева Канона св. Димитрию Солунскому

Византийските новозаветни катени и Учителното евангелие на Константин Преславски: от катената към хомилията (Предварителни наблюдения)

Subscribe to RSS - епископ Константин Преславски (IX–X в.)