Редколегия

Проф. Светлина НИКОЛОВА (Главен редактор)
Кирило-Методиевски научен център – БАН, България

Доц. Мари-Елен БЛАНШЕ
Център за история и цивилизация на Византия – Национален център за научни изследвания, Франция

Проф. Славия БЪРЛИЕВА
Кирило-Методиевски научен център – БАН, България

Проф. Марчело ГАРДЗАНИТИ
Университет на Флоренция, Италия

Проф. Веселка ЖЕЛЯЗКОВА
Кирило-Методиевски научен център – БАН, България

Проф. Климентина ИВАНОВА
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Проф. Роланд МАРТИ
Университет на Саарланд, Германия

Проф. Хайнц МИКЛАС
Институт по славистика, Виенски университет, Австрия

Проф. Бойка МИРЧЕВА
Кирило-Методиевски научен център
Българска академия на науките, България

Доц. Татяна МОСТРОВА
Кирило-Методиевски научен център – БАН, България

Доц. Георги НИКОЛОВ
Софийски университет "Св. Климент Охридски", България

Проф. Георги ПОПОВ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България