Редколегия

Проф. Веселка ЖЕЛЯЗКОВА (Главен редактор)
Кирило-Методиевски научен център – БАН, България
vzhel@abv.bg

Проф. Светлина НИКОЛОВА (Почетен главен редактор)
Кирило-Методиевски научен център – БАН, България
svetlina.nikolova@gmail.com

Проф. Мари-Елен БЛАНШЕ
Център за история и цивилизация на Византия – Национален център за научни изследвания, Франция
marie-helene.blanchet@college-de-france.fr

Проф. Алесандро Мария БРУНИ
Неаполитански университет „Ориентале“, Италия
alessandromaria.bruni@unior.it

Проф. Славия БЪРЛИЕВА
Кирило-Методиевски научен център – БАН, България
slavia.barlieva@gmail.com

Проф. Марчело ГАРДЗАНИТИ
Университет на Флоренция, Италия
marcello.garzaniti@unifi.it

Доц. Анета ДИМИТРОВА
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
anetagd@uni-sofia.bg

Проф. Климентина ИВАНОВА
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
klimentinaivanova@abv.bg

Проф. Роланд МАРТИ
Университет на Саарланд, Германия
rwmslav@mx.uni-saarland.de

Проф. Бойка МИРЧЕВА
Кирило-Методиевски научен център – БАН, България
mircheva.boyka@gmail.com

Доц. Татяна МОСТРОВА
Кирило-Методиевски научен център – БАН, България
tmostrova@abv.bg

Проф. Георги Н. НИКОЛОВ
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
gnikolov2@gmail.com