Редколегия

Светлина НИКОЛОВА (Главен редактор)
Кирило-Методиевски научен център – БАН

Славия БЪРЛИЕВА
Кирило-Методиевски научен център – БАН

Марчело ГАРДЗАНИТИ
Университет на Флоренция

Климентина ИВАНОВА
Кирило-Методиевски научен център – БАН

Роланд МАРТИ
Университет на Саарланд

Татяна Мострова
Кирило-Методиевски научен център – БАН

Георги Николов
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Георги ПОПОВ
Кирило-Методиевски научен център – БАН

Галина ФИЛИПОВА (Секретар)
Кирило-Методиевски научен център – БАН