Брой XXXVI (2012), 4

Статии: 
  • Предраг Матеич (Кълъмбъс, САЩ), с. 3–17. PDF
  • Аделина Ангушева-Тиханова (Манчестър, Великобритания), Искра Христова-Шомова (София, България), с. 18–38. PDF
  • Лора Тасева (Берн, Швейцария / София, България), с. 39–61. PDF
  • Маргарет Димитрова (София, България), с. 62–74. PDF
  • Мария Спасова (Велико Търново, България), с. 75–97. PDF
  • Вильям Р. Федер (Дирфилд, США), с. 98–109. PDF
  • Светлина Николова (София, България), с. 110–136. PDF