Брой XXIV (2000), 3

Статии: 
  • Мария Йовчева (София, България), Моня Камуля (Пиза, Италия). От лексиката до структурата на Книгата на пророк Иезекиил: резултати от компютърно изследване на средновековен текст на различни равнища, с. 3–20. PDF
  • Василка Тъпкова-Заимова (София, България). Дюканжов списък, с. 21–49. PDF
  • Славия Бърлиева (София, България). Московският препис на Дюканжовия списък, с. 50–65. PDF
  • Екатерина Дограмаджиева (София, България). Лекционарные справочники Саввиной книги с древнерусскими дополнениями, с. 66–75. PDF
  • Ангел Николов (София, България). Старобългарският превод на „Изложение на поучителни глави към император Юстиниан“ от дякон Агапит и развитието на идеята за достойнството на българския владетел в края на IX – началото на X в., с. 76–105. PDF
  • Мария Райкова (София, България). Към историята на наименованията на зодиакалните знаци (Везни, Водолей), с. 106–115. PDF
Преглед: 
  • Мая Петрова-Танева (София, България). Професор Франсис Томсън на 65 години, с. 116–123. PDF
  • Archimandrite Pavel Stefanov (Šumen, Bulgaria). First English Language Textbook on Paulicianism and Bogomilism, с. 124–126. PDF
    Christian Dualist Heresies in the Byzantine World с. 650 - с. 1450; selected sources / translated and annotated by Janet Hamilton and Bernard Hamilton; assistance with the translation of Old Slavonic Texts by Yuri Stoyanov. Manchester Medieval Sources Series. Series advisers Rosemary Horrox and Janet L. Nelson. Manchester - New York: Manchester University Press, 1998. XVII + 327 pp.