Брой XLII (2018), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Константин В. Вершинин (Москва, Россия). Полный славянский список толкований Феодорита Кирского на Псалтырь, с. 3–36. PDF
 • Марияна Цибранска-Костова (София, България). Правни субекти в славянския превод  на Прохирона, с. 37–72. PDF
 • Ива Трифонова (София, България). За дванадесетте камъка (De duodecim gemmis)  на Епифаний Кипърски в състава на южнославянската тълковна редакция  на Aпокалипсиса, с. 73–90. PDF
 • Уилям Р. Федер (Утрехт, Холандия). В кухнята на компилациите, с. 91–106. PDF
Преглед: 
 • Георги Геров (Велики Новгород, Русия). In memoriam Христо Андреев (22.04.1968–2.08.2018), с. 107–109. PDF
 • Андрей Бобев (София, България). Образцово издание на един владетелски ръкопис, с. 110–115. PDF
  Четириевангелие на цар Иван Александър (British Library Add. Ms. 39627). С изследвания на Алберто Алберти, Елка Бакалова, Нели Ганчева, Марчело Гардзанити, Екатерина Дограмаджиева, Хайнц Миклас, Бойка Мирчева, Елисавета Мусакова, Таня Попова и със съдействието на Бойка Мирчева, издадено от Таня Попова и Хайнц Миклас. Виена, Holzhausen Verlag, 2017. 930 с.
 • Веселка Желязкова (София, България). Принос към изучаването на старозаветните правни нормативи в славянската ръкописна традиция, с. 116–120. PDF
  Марияна Цибранска-Костова. Старият завет като юридически източник. Наблюдения върху славянската ръкописна традиция. София, 2016. 326 с.