Брой X (1986), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 

Todor Živkov. Message of Greetings, с. 3–3. PDF
Todor Živkov. Speech at the Reception for the Participants in the Second International Congress of Bulgarian Studies, с. 4–5. PDF
Втори международен конгрес по българистика, с. 6–9. PDF

 • Владимир Георгиев (София, България). Неправилно писане и произнасяне на някои стари славянски имена, с. 10–16. PDF
 • Helmut Keipert (Bonn, Bundesrepublik Deutschland). Glьka ὄγκος – ein kirchenslavisches Hapax legomenon, с. 17–19. PDF
 • Анисава Милтенова (София, България). „Разумник-укàз“, с. 20–44. PDF
 • Кирил Пиструй (Сибиу, Румъния). Триод-Пентикостар, с. 45–54. PDF
 • Ростислав Станков (София, Болгария). Историческая палея – памятник древней болгарской культуры, с. 55–63. PDF
 • Бела Леваи (Дебрецен, Венгрия). Ранние славяне на севере Затисского края Венгрии, с. 64–67. PDF
 • Болеслав Кумор (Люблин, Полша). Култът към Кирил и Методий сред полската емиграция в САЩ, с. 68–74. PDF
Преглед: 
 • Йежи Русек (Краков, Полша). Чествуването на 1100-годишнината от смъртта на славянския първоучител Методий в Полша, с. 75–78. PDF
 • Лариса Н. Самсонова (Якутск, СССР). Дело солунских братьев и неславянские народы, с. 79–80. PDF
 • Екатерина Димитрова (София, България). Международен семинар „Приносът на Кирил и Методий в духовното просветление на човечеството“, с. 81–81. PDF
 • Васил П. Василев (София, Бьлгария). 100 години от рождението на видния палеославист-езиковед А. М. Селишчев (1886–1942), с. 82–83. PDF
 • Славия Бърлиева, Бойка Мирчева (София, България). Проблематика на Симпозиума по кирилометодиевистика в рамките на Втория международен конгрес по българистика, с. 84–88. PDF
 • Ивона Карачорова (София, България). Проблемите на историята на българския език на Втория международен конгрес по българистика, с. 89–91. PDF
 • Елена Томова, Дарина Караджова (София, България). Проблемите на старата българска литература на Втория международен конгрес по българистика, с. 92–94. PDF
 • Маргарита Ваклинова (София, България). Вторият международен конгрес по българистика и проблемите на българската история през средновековието, с. 95–98. PDF
 • Съдържание на годишнина I–Х (1977–1986) на списание Palaeobulgarica–Старобългаристика, с. 99–113. PDF
 • Показалец на имената на авторите, с. 114–117. PDF
 • Годишно съдържание на списание Palaeobulgarica, 1986, с. 118–119. PDF