Брой XIV (1990), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 

Иван Буюклиев (София, България). Проф. Светомир Иванчев на седемдесет години, с. 3–7. PDF

 • Ангел Давидов (Велико Търново, България). Към лексикалната характеристика на Търновската книжовна школа, с. 8–18. PDF
 • Ангелина Минчева (София, България). Постническите слова на Исак Сирин в Киевский фрагмент от XIII–XIV век, с. 19–38. PDF
 • Василка Тъпкова-Заимова, Анисава Милтенова (София, България). Виденията на пророк Даниил във Византия и в средновековна България, с. 39–46. PDF
 • Ивoна Карачорова (София, България). Особености в текста на Радомировия псалтир, с. 47–60. PDF
 • Michael Н. P. S. Bakker (Amsterdam, The Netherlands). Discovered on Mount Athos: the Karakalski Apostol, с. 61–67. PDF
 • Василий Пуцко (Калуга, СССР). Портретные изображения авторов и донаторов в древнеболгарской книге, с. 68–83. PDF
 • Стоян Маслев (София, България). Брашовската грамота на цар Иван Срацимир. Принос към нейното проучване, с. 84–99. PDF
 • Христо Трендафилов (Шумен, България). Наблюдения върху славянския превод на Хрониката на Георги Сннкел, с. 100–110. PDF
 • Светлана Менгель (Берлин, Германия). К проблеме однокорневых словообразовательных синонимов, с. 111–114. PDF
Преглед: 
 • Мариана Димитрова (София, България). Конференция по проблемите на издаването на произведенията от славянските литератури, с. 115–118. PDF
 • Елена Томова (София, България). Кирилометодиевски четения в Софийский университет, с. 119–121. PDF
 • Аделина Ангушева (София, България). Първи четения на Обществото за изучаване на славянската старина, с. 122–124. PDF
 • Любов Шишкова (София, България). Второ издание на Мирославовото евангелие, с. 125–128. PDF
  Н.  Р о д и ħ,  Г.  J о в а н о в и h. Мирослављево jеванђеље. Критичко издањe. Београд, 1986. 344 с. + 6 ил.
 • Ренета Александрова (София, България). Ново изследване върху славяно-византийските литературни връзки през XIV в., с. 129–132. PDF
  I o a n n i s  K a k r i d i s. Codex 88 des Klosters Dečani und seine griechischen Vorlagen. Ein. Kapitel der serbisch – byzantinischen Literaturbeziehungen im 14. Jahrhundert. München, 1988. 362 S.