Брой XXXI (2007), 1

Статии: 
  • Хайнц Миклас (Виена, Австрия). По следите на Константиновата глаголица, с. 3–26. PDF
  • Terje Helland (Tromsø, Norway). Some Remarks Regarding the Place and Date of the Translation of the Slavonic Reading Menologia and Their Transmission to Russia, с. 27–39. PDF
  • Валентин Гешев (София, България). Ранноновобългарската падежна система, с. 40–64. PDF
  • Албена Стаменова (София, България). По следите на един недоказан словообразувателен модел, с. 65–76. PDF
Преглед: 
  • Мария Йовчева (София, Болгария). Труд, достойный своего оригинала, с. 77–86. PDF
  • Лора Тасева (София, България). Диалозите на Псевдо-Кесарий през погледа на филолога-славист, с. 87–92. PDF
  • Десислава Найденова (София, България). Нова книга върху историята на ранносредновековна България, с. 93–100. PDF