Брой XLVI (2022), 1

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
  • Добриела Котова (София, България). Слово 19 от Учителното евангелие и неговите гръцки източници, с. 3–28. PDF
  • Christoph Koch (Berlin, Deutschland). Noch einmal aksl. , с. 29–50. PDF
  • Лора Тасева (София, България). Хронотопът на старобългарските композита с ин- ‘един’, с. 51–80. PDF
  • Iosif Camară (Iași, Romania). New Information on the Slavonic Sources of the Oldest Romanian Psalters, с. 81–94. PDF
  • Стиляна Баталова (София, България). По следите на боландистите, или за първите приноси в научното изследване на изворите за живота и делото на св. Кирил и св. Методий, с. 95–162. PDF
  • Ралица Русева (София, България). За иконата на св. Георги Диасорит с позлатен обков от Музея за християнско изкуство в София (Предварителни наблюдения), с. 163–180. PDF
  • Марко Скарпа, Марта Рипаранте, Десислава Панева-Маринова, Максим Гойнов, Детелин Лучев (София, България). Онлайн база данни на южнославянски ръкописи от XIV в., с. 181–202. PDF
Преглед: 
  • Ivan P. Petrov (Giessen, Germany). A New Approach to the Study of the Byzantine Physiologus, с. 203–207. PDF
    The Multilingual Physiologus. Studies in the Oldest Greek Recension and its Translations. Edd. C. Macé, J. Gippert (= Instrumenta Patristica et Mediaevalia, 84). Turnhout: Brepols, 2021. 661 p., 28 colour ill. ISBN 978-2-503-58974-9.