Брой XXIV (2000), 4

Статии: 

Светлина Николова (София, България). In memoriam, p. 3–6. PDF

  • Татяна Славова (София, България). Славянският превод на коментарите наТеодорит Кирски върху Петокнижието, с. 7–18. PDF
  • Елена Велковска (Сиена, Италия). Денонощното богослужение в Синайския евхологий, с. 19–34. PDF
  • Константин Тотев (Велико Търново, България). За иконографията на анонимните печати на цар Симеон (893-927), с. 35–52. PDF
  • Зарко Ждраков, Антоанета Делева (София, България). Към интерпретацията на съкровището от Надь Сент Миклош – датиране на два таса (№ 9 и 10) с гръцки текст, с. 53–73. PDF
  • Николай Овчаров (София, България). Надписите-графити от XIV в. в църквата „Св. Георги“ при с. Горни Козяк, Щипско, с. 74–83. PDF
  • Евгени Дерменджиев, Диана Косева (Велико Търново, България). Графитни рисунки върху стенописния календар от притвора на търновската църква „Св. 40 мъченици“, с. 84–96. PDF
Преглед: 
  • Елка Мирчева (София, България). Раля Цейтлин на 80 години, с. 97–103. PDF
  • Анисава Милтенова, Аделина Ангушева (София, България). Проф. Донка Петканова-Тотева на 70 години, с. 104–109. PDF
  • Мария Йовчева (София, България). Международна конференция „Средновековна християнска Европа: Изток и Запад“, с. 110–122. PDF