The Medieval Synaxarion as Musical Source: Òhe Music and Ritual for the Feast of the Dormition of the Theotokos

Резюме: 

Богатото литургическо наследство на южните славяни е съхранено в многобройни източници, повечето от които отразяват ранни литургични практики, като в същото време показват черти, които подсказват по-късно развитие. Такъв е случаят с ръкопис № 113 от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София, Служебен миней за август (ХIII в.). Литургическите и музикалните указания за Успение Богородично, които се намират в този ръкопис, създават възможност да се установят критичните точки на контакт между Балканите и Русия при тези исторически обстоятелства. Служебният миней № 113 свидетелства за високата литургическа култура на Балканите.

Gregory Mayers (Port Moody, Canada)

Ключови думи: