Брой XXXIX (2015), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Gregory Mayers (Port Moody, Canada). The Medieval Synaxarion as Musical Source: Òhe Music and Ritual for the Feast of the Dormition of the Theotokos, c. 3–28. PDF
 • Мажанна Kучиньска (Познань, Польша). Сакрализация болгарской земли по текстам балканской агиографии, c. 29–38. PDF
 • Марияна Цибранска-Костова, Иван Билярски (София, България). Освещаване на градското пространство: примерът на ръкопис ЦИАИ 1521 и новомъченичеството в София през XVI век, c. 39–60. PDF
 • Уилям Р. Федер (Чикаго, САЩ). Слово за Светия Дух на Петдесетница на Кирил Мних, c. 61–70. PDF
 • Ива Трифонова (София, България). Сказанието на Афродитиан – нови данни за ръкописната традиция на текста (Преписът в Сборник Aks.2743 от Народната библиотека във Варшава), c. 71–96. PDF
Преглед: 
 • Илиана Чекова (София, Болгария). Святой Евстафий Плакида в средневековой славянской традиции, c. 97–103. PDF
  Рецензия за:
  О. В. Гладкова. Житие Евстафия Плакиды в русской и славянской книжности и литературе IX–XX веков. Москва, Индрик, 2013. 912 с.
 • Иван П. Петров (София, България). Юбилейни Кирило-методиевски четения, c. 104–112. PDF
 • Евeлина Джевиецка (София, България). Кирило-методиевска среща във Венеция, c. 113–120. PDF