Брой XV (1991), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 

Петър Динеков (София, България). Научният път на Дмитрий С. Лихачов, с. 3–10. PDF

 • Климентина Иванова (София, България). Служба на св. Ахил Лариски (Преспански) от Синайский празничен миней, № 25, с. 11–22. PDF
 • Светлина Николова (София, България). Повестта „Стефанит и Ихнилат“ в ръкопис № 13.5.15 от Библиотеката на Академията на науките в Санкт Петербург, с. 23–27. PDF
 • Стефан Кожухаров (София, България). Преславски канон за Въведение Богородично, с. 28–38. PDF
 • Божидар Райков (София, България). Сборникът на Владислав Граматик от 1456 г., с. 39–49. PDF
 • Боряна Христова (София, България). За ресавските български ръкописи от XV–XVIII век, с. 50–55. PDF
 • Елка Бакалова (София, България). Цамблаковото „Мъчение на свети Йоан Нови“ в румънската монументална живопис от XIV–XVII век, с. 56–77. PDF
 • Иван Иванов (София, България). Към въпроса за авторството на едно Похвално слово за св. Никола Чудотворец, с. 78–82. PDF
 • Ростислав Станков (София, Болгария). Локализация древнеболгарских переводных текстов в свете так называемой „охридской“ и „преславской“ лексики, с. 83–91. PDF
 • Красимира Костова (София, България). Митологически образи и демитологизация на образите, с. 92–103. PDF
Преглед: 
 • Искра Христова (София, България). Нов принос към изследването на трите основни библейски богослужебни книги, с. 104–106. PDF
  Кирило-Методиевски студии. Книга 6. С., Издателство на БАН, 1989. 327 с.
 • Недялка Зафирова (София, България). Принос в описването на славянските ръкописи, с. 107–108. PDF
  Описание рукописного отдела библиотеки Академии наук СССР. Т. 8, вып. 1. Рукописи Архангельского собрания. Л., 1989. 324 с.; Памятники письменности в хранилищах Коми АССР. Рукописные собрания Сыктывкарского государственного университета. Сыктывкар, 1989. 287 с.; Памятники письменности в музеях Вологодской области. Ч. 1, вып. 2. Вологда, 1987. 430 с.
 • Стамен Михайлов (София, България). Базиликата „Св. Ахил“ в Преспа, с. 109–113. PDF
  Ν ι κ ο λ ά ο υ  К.  Μ ο υ τ σ ο π ο ύ λ ο υ.  Ή βασιλική τοδ Άγίου Άχιλλείου στην Πρέσπα. Συμβολή στή μελέτη τῶν βυζαντίνων μνημείων τῆς περιοχής. Τ. I–II (Α – Β). Θεσσαλονίκη, 1989. σ. 1024.
 • Румяна Златанова (София, България). Ново учебно помагало, с. 114–117. PDF
  Hartmut T r u n t e. СЛОВЕНЬСКЫИ ЙЕНЗЫКЪ. Ein praktisches Lehrbuch des Kirchenslavischen in 30 Lektionen. Zugleich eine Einführung in die slavische Philologie. Bd. 1. Altkirchenslavisch. (Slavistische Beiträge, Bd. 264. Studienhilfen, Bd. 1). München 1990. S. XIX + 223.
 • Антоанета Делева (София, България). Втори четения на Обществото за изучаване на славянската старина, с. 118–120. PDF
 • Lydia Denkova (Sofia, Bulgarie). Symposium „Bogomilisme et culture europeenne medievale“, с. 121–124. PDF