Брой XVII (1993), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Klimentina Ivanova (Sofia, Bulgaria), Predrag Matejic (Columbus, Ohio, USA). An Unknown Work of St. Romil of Vidin (Ravanica), с. 3–15. PDF
 • Екатерина Дограмаджиева (София, България). Ролята на л. 165 в състава на Савина книга, с. 16–21. PDF
 • Цветана Ралева (София, Болгария). Зографский список Сборника царя Симеона, с. 22–58. PDF
 • Анисава Милтенова (София, България). „Слово за Антихриста“ – един малко познат български апокриф, с. 59–71. PDF
 • Васил П. Василев (София, България). Правописна, морфологична и лексикална преправка на словата в Троянския дамаскин, с. 72–88. PDF
 • Диана Иванова (Пловдив, България). Приемственост и традиция в новобългарските преводи на Евангелието, с. 89–106. PDF
 • Vassil Gjuzelev (Sofia, Bulgarien). Marin Drinov (1838–1906) – Bergründer der bulgarischen Slawistik und Mediävistik (Anläßlich seines 155. Geburtstages), с. 107–126. PDF
Преглед: 
 • Красимира Kocmoвa (София, България). Екатерина Дограмаджиева на 60 години, с. 127–130. PDF
 • Петко Петков (София, България). Ценен принос в изследването на славянския апостолски текст, с. 131–134. PDF
  Струмички (Македонски) апостол. Кирилски спoменик oд XIII век. Подготвиле Емилие Блахова и Зое Хауптова. Скопjе, 1990. XXXIX + 398 c.
 • Людмила Боева (София, Болгария). Ценный труд о литературных памятниках о Борисе и Глебе, с. 135–138. PDF
  G i o r g e t t a  R e v e l l i. Monumenti letterari su Boris e Gleb. Литературные памятники о Борисе и Глебе. Università degli Studi di Genova. La Quercia Edizioni. Genova 1993. 706 c.
 • Галина Филипова (София, България). Библията в средновековната култура на православните славяни, с. 139–143. PDF