Брой XXVIII (2004), 4

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Terje Heiland (Tromsø, Norway). The Greek Archetypes of the Old and Middle Bulgarian Translations of the Life of Saint Anthony the Great, с. 3–18. PDF
 • Нона Петкова (София, България). Светият Убрус в средновековните паметници по българските земи, с. 19–42. PDF
 • Лора Тасева (София, България). Лексикалната вариативност в южнославянските преводи на триодните синаксари, с. 43–68. PDF
 • Казимир Попконстантинов (Велико Търново, България). Кирилица и глаголица срещу дявола, или още един оловен амулет от X в., с. 69–75. PDF
 • Боряна Велчева (София, България). Позиционната консонантна мекост и прегласът на ѣ, с. 76-81. PDF
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Към историята на българската темпорална система, с. 82-87. PDF
 • Валентин Гешев (София, България). И посъла къ дѣлателемъ рабъ (Названия за обществени и стопански понятия в старобългарския евангелски текст като свидетелства за устройството и самосъзнанието на т.нар. варварско общество), с. 88-99. PDF
Преглед: 
 • Владимир Алексеев, Екатерина Крушельницкая (Санкт-Петербург, Россия). Вячеслав Михайлович Загребин (31.10.1942–9.10.2004), с. 100–102. PDF
 • Мария Йовчева (София, България). Нов поглед върху текстовата история на старобългарските химнографски творби в чест на славянските първоучители Кирил и Методий, с. 103–111. PDF
  Б о й к a  M и р ч е в а. Каноньт за Кирил и Методий и Службата за Кирил в сяавянската книжника. Велико Търново, 2001. 308 с.
 • Анета Димитрова (София, България). Mons Athos Minor/Малката Света гора – международна научна конференция, с. 112–118. PDF