Брой XLI (2017), 1

Статии: 
 • Елка Мирчева (София, България). Рьть и реть в старобългарската книжнина и в историята на българския език, c. 3–22. PDF
 • Мирослав Й. Лешка, Кирил Маринов (Лодз, Польша). Спорные вопросы правления болгарского царя Петра I (927-969), c. 23–39. PDF
 • Zofia Brzozowska (Lódz, Poland). The Image of Maria Lekapene, Peter and the Byzantine-Bulgarian Relations Between 927 and 969 in the Light of Old Russian Sources, c. 40–55. PDF
 • Галина Баранкова (Москва, Россия). „Правила о черноризцах“ в Кормчих книгах и сборниках, c. 56–78. PDF
 • Даринка Караджова (Благоевград, България). Някои бележки за един гръцки ръкопис от XIV век, c. 79–92. PDF
Преглед: 
 • Иван Билярски (София, България). Иван Ангелов Божилов (29.07.1940–15.10.2016), c. 93–96. PDF
 • Христина Тончева (Пловдив, България).Нов ценен принос към проучването на славянските евхологии, c. 97–101. PDF
  Рецензия за:
  Маргарет Димитрова. Средновековни молитви за родилки (критическо издание). София, Херон Прес, 2014. 229 с.
 • Нели Ганчева, Цветомира Данова, Люба Илиева, Ивета Рашева, Камен Станев, Ива Трифонова (София, България). Международна научна конференция „Св. Климент Охридски в културата на Европа“ (София, 25–27 ноември 2016), c. 102–124. PDF