Брой XXXV (2011), 4

Статии: 
  • Елка Мирчева (София, България). За етапите в развитието на Преславската преводаческа и редакторска школа (Отново за Супрасълския сборник), с. 3–23. PDF
  • Анастасия Добычина (Москва, Россия). Тырново как „Новая Фессалоника“: Святость солунской базилики в „Молитвенном доме“ великомученика Димитрия Солунского, с. 24–40. PDF
  • Васил Гюзелев (София, България). Битката край Клокотница (9 март 1230 г.) в средновековния историко-литературен спомен и в народното предание, с. 41–54. PDF
  • Мария Райкова (София, България). Към историята на Номоканона при Великия требник (За една творческа преработка на текста от шестдесетте години на XIX век), с. 55–80. PDF
Преглед: 
  • Ростислав Станков (София, България). In memoriam Румяна Павлова (8.V.1933–29.VI.2011), с. 81–82. PDF
  • Ваня Мичева (София, България). Нов поглед към категорията определеност в историята на българския и сръбския език, с. 83–86. PDF
  • Татяна Илиева (София, България). Още едно изследване върху преводаческата техника през Средновековието, с. 87–89. PDF
  • Мая Иванова (София, България). Международен конгрес по медиевистика (11–14 юли 2011, Лийдс, Великобритания), с. 90–105. PDF