Брой XXXV (2011), 2

Статии: 
  • Кристиано Дидди (Салерно, Италия). Euchologium Sinaiticum члскꙑѩ пьтицѧ. Об одном загадочном чтении в молитве св. Трифону, с. 3–13. PDF
  • Татяна Илиева (София, България). Лексиката в Йоан-Екзарховия превод на Богословието - количествени показатели, с. 14–36. PDF
  • Джейк Рансохоф (Чикаго, САЩ). Връзката между владенията и властта на Тертеровци в България: Сравнително изследване на владенията на Елтимир и Смилец, с. 37–47. PDF
  • Арлета Шулц (Торун, Полша). Ментализация и експликация в южнославянските редакции на псалтира, с. 48–58. PDF
  • Георги Р. Парпулов (Пловдив, България), Ралф Клеминсън (Уинчестър, Великобритания). Румънци и славяни на Света гора през 1416 г. (Из историята на Селинския скит), с. 59–64. PDF
Преглед: 
  • Светлана Куюмджиева (София, България). In memoriam Елена Тончева (26.VI.1933–3.II.2011), с. 65–67. PDF
  • Георги Минчев (Лодз, Полша). Бориловият синодик 800 години по-късно, с. 68–84. PDF
  • Стиляна Баталова (София, България). Нов прочит на две прочути средновековни славянски творби, с. 85–88. PDF
  • Анета Димитрова (София, България). Търновград – духовен и книжовен център през XIII век, с. 89–93. PDF
  • Тематика XV Международного съезда славистов (1–10 сентября 2013 г., Минск, Беларусь), с. 94–96. PDF