Брой XXXVII (2013), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
Преглед: 
  • Maciej Kokoszko (Łódź, Poland), с. 85–88. PDF
  • Борис Шопов (София, България), с. 89–92. PDF
  • Анета Димитрова (София, България), с. 93–97. PDF
  • Цветомира Данова (София, България), с. 98–103. PDF
  • Таня Димитрова (Йена, Германия), с. 104–112. PDF