The Capital Veliki Preslav through Sources and Legends during the Period of Ottoman Rule (until the Beginning of the 19th c.)

Summary: 

The past glory of Veliki Preslav never faded away, even when the Bulgarians were deprived of their own state. Many researchers and travellers noted the importance of the town in the Bulgarian medieval past and the remembrance of its previous role was retained in the memory of the people. Most important are the records of those authors who were personally acquainted with the imposing buildings of Veliki Preslav. Some of them were looking for the origin of its ruins in Antiquity but others properly connected them with the old Bulgarian capital.

Tervel Popov (Sofia, Bulgaria)
komitnikola@abv.bg

References: 

Angliyski patepisi za Balkanite (kraya na XVI v. – 30-te godini na XIX v.). Uvod, sastavitelstvo i komentar M. N. Todorova. Sofia, 1987.

A n n a  C o m n e n a. Alexias. Pars altera: Indices. Digesserunt Foteini Kolovoy et Diether R. Reinsch (= Corpus fontium historiae Byzantinae. Vol. 40/2). Berolini et Novi Eboraci, 2001.

A r g i r o v, S. Rumelia i Bosna. Geografski opisal Mustafa ben Abdullah Hadzhi Kalfa. – Arhiv za poselishtni prouchvania, 2 (1938), s. 63–110.

A t a n a s o v, P. Yakov Kraykov. Knizhovnik, izdatel, grafik (XVI v.). Sofia, 1980.

A v r a m o v, V. Yubileen sbornik Pliska – Preslav. Ch. 1. Sofia, 1929.

B i l y a r s k i, I. Skazanie za Isaya proroka i formiraneto na politicheskata ideologia na rannosrednovekovna Bulgaria. Sofia, 2011.

B o z h i l o v, I. Tsar Simeon Veliki (893–927). Zlatniyat vek na Srednovekovna Bulgaria. Sofia, 1983.

B o z h i l o v, I. Preslavskata tsivilizatsia – V: Preslav. T. 4. Sofia, 1993, s. 33–48.

B o z h i l o v, I. Familiyata na Asenevtsi (1186–1460). Genealogia i prosopografia. Vtoro fototip. izd. Sofia, 1994.

B o z h i l o v, I. Sedem etyuda po srednovekovna istoria. Sofia, 1995.

B o z h i l o v, I.,  V. G y u z e l e v. Istoria na Dobrudzha. T. 2. Veliko Tarnovo, 2004.

C h e r n o v e z h d, P. Nyakolko zapiski ot segashnia vek. – Sbornik za narodni umotvorenia, nauka i knizhnina, 6 (1891), s. 379–425.

C h i s h u l l, E. Travels in Turkey and back to England. London, 1747.

D i m i t r o v, B. Petar Bogdan Bakshev. Balgarski politik i istorik ot XVII vek. Sofia, 1985.

D u  F r e s n e  D u  C a n g e, C. Historia Byzantina duplici commentario illustrata. Venetiis, 1729.

D u j c h e v, I. Prinosi kam srednovekovnata balgarska istoria. – V: Dujchev, I. Balgarsko srednovekovie. Prouchvania varhu politicheskata i kulturnata istoria na srednovekovna Bulgaria. Sofia, 1972, s. 216–259.

Dva berata, dadeni na gr. Preslav ot sultan Mahmud II (1808–1839 g.). – Minalo. Balgaro-makedonsko nauchno spisanie, 3 (1914), № 9, s. 12–15.

D y u k a n z h, Sh. Vizantiyska istoria. Istoria na imperiyata na Konstantinopol. Sofia, 1992.

F e r m e n d ž i n, E. Acta Bulgariae ecclesiastica ab a. 1565 usque ad a. 1799. Zagrabiae, 1887.

Frenski patepisi za Balkanite (XV–XVIII v.). Sast. i red. B. A. Tsvetkova. Sofia, 1975.

G e o r g i e v, P. “Tuhleniyat” Preslav – realen ili vaobrazhaem? (Kam problema za areala na megapolisa Veliki Preslav). – V: Preslav. T. 7. Veliko Tarnovo, 2013, s. 13–28.

G e o r g i e v, P. “Veliki Preslav”, topografia, struktura i nazvania, saglasno srednovekovnite im interpretatsii (alternativen pogled). – V: Preslav. T. 9. Veliki Preslav, 2023, s. 41–105.

G i b a n, E. Zalez i upadak na Rimskata imperia. T. 3. Sofia, 2003.

G i b b o n, E. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Vol. 5. London, 1788.

Gratski izvori za balgarskata istoria. T. 8. Sast. M. Voynov (= Izvori za balgarskata istoria. T 15). Sofia, 1971.

Gratski izvori za balgarskata istoria. T. 11. Sast. i red. M. Voynov, V. Tapkova-Zaimova, L. Yonchev (= Izvori za balgarskata istoria. T. 25). Sofia, 1983.

H a g e n, H. Bongarsius, J. Ein Beitrag zur Geschichte der gelehrten Studien des 16.–17. Jahrhunderts. Bern, 1874.

H a m m e r, J. Rumeli und Bosna: geographisch beschrieben von Mustafa Ben Abdalla Hadschi Chalfa. Wien, 1812.

I l’ i n s k i ĭ, G. A. Gramoty bolgarskikh tsareĭ. Moskva, 1911.

Istoria vo krattse o bolgarskom narode slovenskom, sochinisya i spisasya v leto 1792 Spiridonom Yeroshimonahom. Stakmi i izdade V. N. Zlatarski. Sofia, 1900.

Istoria na Bulgaria ot Blazius Klayner, sastavena v 1761 g. Pod redaktsiyata na Iv. Duychev i K. Telbizov. Sofia, 1977.

I v a n o v, Y. Balgarski starini iz Makedonia. Pod redaktsiyata na prof. B. Angelov i prof. D. Angelov. Fototip. izd. Sofia, 1970.

K i y l, M. Hora i selishta v Bulgaria prez osmanskia period. Sabrani sachinenia. Sofia, 2005.

L a z a r o v, I. Tsarskata vlast v perioda na vazobnovyavane na balgarskata darzhava (1186–1196). – V: Velikite Asenevtsi. Veliko Tarnovo, 2016, s. 25–33.

L e  B e a u. Histoire du Bas-Empire en commencant a Constantin le Grand. T. 16. Maestricht, 1780.

L u c c a r i, G. P. Copioso ritretto de gli annali di Rausa. Venetia, 1605.

Madzharski patepisi za Balkanite (XVI–XIX v.). Podbor, prevod i komentar P. Miyatev. Sofia, 1976.

M a k u š e v, V. Istorijski spomenici južnih Slovena i okolnih naroda. Beograd, 1882.

M a r s i l i, A. F. Prodromus operis Danubialis. Amstelodami, 1720.

M a v r o d i n o v, I. Starobalgarskoto izkustvo. Izkustvoto na Parvoto balgarsko tsarstvo. Sofia, 1959.

M e h m e d  N e s h r i. Ogledalo na sveta. Istoria na osmanskia dvor. Prevod, belezhki i komentar M. Kalitsin. Sofia, 1984.

M i l e t i c h, L. Staroto balgarsko naselenie v Severoiztochna Bulgaria. Sofia, 1902.

M i t f o r d, W. The History of Greece. Vol. 1. London, 1789.

N a c h e v, V.,  N. F e r m a n d z h i e v. Pisahme da se znae. Pripiski i letopisi. Sofia, 1984.

N e d k o v, B. Osmanoturska diplomatika i paleografia. T. 2. Dokumenti i rechnik. Sofia, 1972.

Nemski i avstriyski patepisi za Balkanite (XVII – sredata na XVIII v.). Uvod, podbor i komentar M. P. Yonov. Sofia, 1986.

N e y k o v, B. Fakiyskо predanie. Sbirki ot narodnia zhivot. Rakopisa prouchili, razcheli i podgotvili E. Harbova, E. Miladinova. Sofia, 1985.

N i e b u h r, C. Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern. Bd. 3. Hamburg, 1837.

N i e b u h r, C. Patuvane ot Tsarigrad prez Bulgaria v 18 vek. – Periodichesko spisanie na Balgarskoto knizhovno druzhestvo, 20 (1908), № 69, sv. 3–4, s. 280–291.

N i k o l o v, G. N. Samostoyatelni i polusamostoyatelni vladenia vav vazobnovenoto Balgarsko tsarstvo (kraya na XII – sredata na XIII v.). Sofia, 2011.

N i k o l o v, A.,  L. G e n o v a. Edno angliysko opisanie na Preslav ot 1702 g. i negoviyat avtor Edmand Chishal. – V: Srednovekovniyat balgarin i “drugite“. Sbornik v chest na 60-godishninata na prof. din Petar Angelov. Sast. A. Nikolov, G. N. Nikolov. Sofia, 2013, s. 373–381.

N i k o l o v a, B. Ustroystvo i upravlenie na Balgarskata pravoslavna tsarkva (IX–XIV vek). Sofia, 1997.

O r b i n i, M. Il Regno degli Slavi. Pesaro, 1601.

O r b i n i, M. Tsarstvoto na slavyanite (1601). Otkasi. Sofia, 1983.

P a n o v a, R. Stolichniyat grad v kulturata na srednovekovna Bulgaria. Sofia, 1995.

R a y k o v, B. Paisieviyat rakopis na “Istoria slavyanobolgarskaya” (1762). Sofia, 1989.

R u s e v, D. Kemālpaşazāde's History of Medieval Bulgaria: a sixteenth-century Ottoman recension of the Bulgarian Apocryphal Chronicle (Tale of the Prophet Isaiah). – In: Laudator temporis acti. Studia in memoriam Ioannis A. Božilov. Vol. 1. Religio, Historia. Curavit I. A. Biliarsky. Serdicae, 2018, p. 435–510.

S h k o r p i l, K. Belezhki za starata balgarska stolitsa Preslav. – Izvestia na Balgarskoto arheologichesko druzhestvo, 4 (1915), s. 129–147.

S p i r i d o n  I e r o s h i m o n a h. Istoria vo krattse o bolgarskom narode slavenskom (1792). Sofia, 1992.

S p i s a r e v s k a, I. La “Relazione del Regno di Bulgaria” anonyme de la Bibliothèque Apostolique Vaticane (Codex Barberinianus latinus 5305). – Palaeobulgarica, 20 (1996), № 4, с. 27–57.

S t o i m e n o v, D. Atlas. Balgarskite zemi v evropeyskata kartografska traditsia (III–XIX v.). Sofia, 2008.

S z a m o t a, I. Régi utazások Magyarországon és a Balkan-felszigeten (1054–1717). Budapest, 1891.

S z i l á g y i, S. Okmánytár. 2. Rákóczy György fejedelem diplomácziai összeköttetéseihez. 1648–1669 (=Monumenta Hungariae Historica. Magyar törtenelmi emleketek. K. 23b). Budapest, 1874.

S z i l á g y i, S. Levelek és okiratok. 1. Rákoczy György keleti összeköttetései történetéhez (1631–1648). Budapest, 1883.

T a p k o v a - Z a i m o v a, V.,  А. M i l t e n o v a. Istoriko-apokaliptichnata knizhnina vav Vizantia i v srednovekovna Bulgaria. Sofia, 1996.

T a t i s h c h e v, V. N. Sobranie sochineniĭ. T. 1. Istoria Rossiĭskaia. Ch. 1. Moskva, 1994.

T o t e v, T. Preslav. – V: Kirilo-Metodievska entsiklopedia. T. 3 (P-S). Sofia, 2003, s. 301–311.

T s v e t k o v a, B. Novi arhivni materiali za minaloto na Shumenskia kray prez XVII v. – Izvestia na Narodnia muzey – Shumen, 4 (1967), s. 93–101.

T y u t y u n d z h i e v, I. Tarnovskata mitropolia prez XV–XIX v. Veliko Tarnovo, 2007.

V a c h e v, H. Rezidentsii, tsarkvi i manastiri v Tarnovskata mitropolia prez XV–XVIII vek. Veliko Tarnovo, 2012.

Vatikanski izvori za balgarskata istoria (XVII v.). Izdireni i obraboteni ot Y. D. Spisarevska (= Arhivite govoryat. T. 71). Sofia, 2019.

V a s i l e v, Ts. Petar Bogdan. Za drevnostta na bashtinata zemya i za balgarskite dela / Petrus Deodatus. De antiquitate Paterni Soli et de Rebus Bulgaricus. T. 2. Traktatat “Za drevnostta na bashtinata zemya i za balgarskite dela”: paleografia, tekstologia, ezik. Sofia, 2020.

Views in the Ottoman dominions, in Europe, in Asia, and some of the Mediterranean islands, from the Original Drawings taken for Sir Robert Ainslie, by Luigi Mayer, F.A.S. With descriptions historical and illustrative. London, 1810.

V o n  Z a c h, F. Allgemeine Geographische Ephemeriden. Bd. 2. Weimar, 1798.

W r o t h, W. Catalogue of the Greek coins of Troas, Aeolis and Lesbos. London, 1894.

Y o n o v, M. Balgarskite zemi predi 300 godini, otrazeni v dnevnitsite na Kindsperg (1672–1674 g.). – Godishnik na Sofiyskia universitet. Filosofsko-istoricheski fakultet, 65 (1971), № 3, s. 303–384.

Y o r d a n o v, K. Derventdzhiystvoto v rayona na Stara planina i Predbalkana prez XVI v. – Izvestia na Regionalen istoricheski muzey – Gabrovo, 2 (2014), s. 174–193.

Z h e k o v a, Zh. Za Preslav sled vastanieto na Asenevtsi. – V: Preslav. T. 6. Sofia, 2004, s. 344–349.