About the Composition of Two Manuscripts Containing the Prologue in Verse for the Whole Year

Summary: 

The article examines the composition of two South Slavic manuscripts, containing a Prologue in verse for the whole year from the collections of the Zograf Monastery (Zogr. 47), and the Rila Monastery (RM 2/20). Both manuscripts were created approximately at the same time – the first half of the 16th century. The first manuscript was written by Joan Milosev and his brother Nikola, and the second – by hieromonk Spiridon in the Rila Monastery. The content of the two manuscripts was compared with the twelve volume issue of the Turnovo version of the Prologue in verse. As a result, it was found that they belonged to this redaction, but in their creation they used different sources. While Zogr. 47 strictly follows the composition of the Tarnovo redaction, in PM 2/20 there is a significant number of abbreviated prologue texts. This is shown in the Appendix, where the missing and added texts in both manuscripts are indicated. The observations on the composition of the both year-round manuscripts of the Prologue in verse have their place in the studies of the history of the origin and distribution of this hagiographic collection in the Bulgarian, Serbian and Russian literature.

Georgi Petkov (Plovdiv, Bulgaria)

References: 

A n g e l o v, B.,  G. D a n c h e v,  St. K o z h u h a r o v,  G. P e t k o v. Dimitar Kantakuzin. Sabrani sachinenia. Sofia, 1989.

B o g d a n o v i ć, D. Dve redakcije stihovnog prologa u rukopisnoj zbirci manastira Dečana. Uporedna istraživanja. T. 1. Beograd, 1975.

B o g d a n o v i ć, D. Prološko žitije svetog Simeona. – Priloz za književnost, jezik, istoriju i folklor, 42 (1976), № 1–4, s. 9–19.

B o g d a n o v i ć, D. Inventar ćirilskih rukopisa u Jugoslaviji (XI–XVII veka). Beograd, 1982.

C h i s t i a k o v a, M. V. Tekstologiia vil’niuskikh rukopisnykh prologov: sentiabr’–noiabr’. Vil’nius, 2008.

C h i s t i a k o v a, M. V. O rodstve moskovskoĭ i kirillo-belozerskoĭ redaktsiĭ Stishnogo prologa]. – In: Slavistica Vilnensis. Kalbyrata, 57 (2012), № 2, с. 33–44.

C h i s t i a k o v a, M. V. O iuzhnoslavianskikh perevodakh Stishnogo prologa. – V: Scala paradise. Akademiku Dimitriju Bogdanoviću u spomen. Beograd, 2018, s. 437–455.

D i l e v s k i ĭ, N. M. Trekhsotletie pervogo pechatnogo izdaniia „Zhitiia Ioanna Ril’skogo“ bolgarskogo patriarkha Efimiia Tyrnovskogo (1671–1971). – V: Tarnovska knizhovna shkola. 1371–1971. Mezhdunaroden simpozium, Veliko Tarnovo, 11–14 oktomvri 1971. Sofia, 1974, s. 127–135.

H r i s t o v a, B. Rilskiyat monah Spiridon. – Starobalgarska literatura, 3 (1978), s. 113–121.

H r i s t o v a, B. Neizvestno prolozhno stishno zhitie za Ivan Rilski. – Izvestia na Narodnata biblioteka „Kiril i Metodiy“, 16 (1981), 22, s. 311–320.

H r i s t o v a, B. Za resavskite balgarski rakopisi ot XV–XVІІ vek. – Palaeobulgarica, 15 (1991), № 4, s. 50–55.

H r i s t o v a, B.,  D. K a r a d z h o v a,  A. I k o n o m o v a. Balgarski rakopisi ot XI do XVIII vek, zapazeni v Bulgaria. Svoden katalog. T. 1. Sofia, 1982.

I a t s i m i r s k i ĭ, A. I. Melkie teksty i zametki po starinnoĭ slavianskoĭ i russkoĭ literaturam. – Izvestiia ORIaS, 21 (1916), № 1, s. 27–44.

I u f u, I. Mănăstirea Moldovița – centru cultural important din perioada culturii române în limba slavona (sec. XV–XVIII). – Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 39 (1963) № 7–8, p. 428–455.

I v a n o v, Y. Zhitia na sv. Ivan Rilski. – Godishnik na Sofiyskia universitet. Istoriko-filologicheski fakultet. Kn. 32 (1936), № 13, s. 1–108.

I v a n o v, Y. Balgarski starini iz Makedonia. Fototipno izdanie. Sofia, 1970.

I v a n o v a, Kl. Agiografskata produktsia na Tarnovskata knizhovna shkola (Disertatsia za poluchavane na nauchnata stepen kandidat na filologicheskite nauki). 1979.

I v a n o v a, Kl. Prolog. – V: Starobalgarska literatura. Entsiklopedichen rechnik. Sast. D. Petkanova. V. Tarnovo, 2003, s. 408–410.

K o d o v, Hr. Opis na slavyanskite rakopisi v bibliotekata na Balgarskata akademia na naukite. Sofia, 1969.

K o v a č e v i ć, R. Prilog proučavanju proložkog žitija svetog Save u ruskoj rukopisnoj tradiciji. – Arheografski prilozi, 10–11 (1989), s. 115–123.

K o z h u h a r o v, St. Starobalgarski prolozhni stihove. – Literaturna istoria, 1 (1977), s. 44–56. Preizdadeno v: Problemi na starobalgarskata poezia. T. 1. Sofia, 2004, s. 301–309.

K o z h u h a r o v, St. Problemi na starobalgarskata poezia. T. 1. Sofia, 2004, s. 301–309.

K u e v, K., G. Petkov. Sabrani sachinenia na Konstantin Kostenechki. Izsledvane i tekst. Sofia, 1986.

M i l t e n o v a, A., M. Dimitrova. Resavski pravopis. – V: Istoria na balgarskata srednovekovna literatura. Sast. A. Miltenova. Sofia, 2008, s. 621–622.

M i r c h e v a, B. Kultat kam sv. Erazam Ohridski (Formiyski) v iztochnata i zapadnata traditsia. – V: Svettsi i sveti mesta na Balkanite. Materiali ot Mezhdunarodnata konferentsia, Sofia, 14–16 yuni 2012 g. T. 2. Istoria. Kulturna antropologia. Izkustvoznanie (= Starobalgarska literatura, 48). Sofia, 2013, s. 67–79.

M o s h i n, Vl. Slovenski rakopisi vo Makedonija. 1. Skopje, 1971.

P a n a i t e s c u, P. P. Manuscrisele slave din Biblioteca Academiei R.P.R. Vol. 1. București, 1959.

P e t k o v, G. Chetiri prepisa na Stishnia prolog ot XVI v. v rakopisi na Visarion Debarski (Arheografski belezhki). – V: Balgarskiyat shestnadeseti vek. Sofia, 1996, s. 351–362.

P e t k o v, G. Stishniyat prolog v starata balgarska, srabska i ruska literatura (XIV–XV v.). Arheografia, tekstologia i izdanie na prolozhni stihove. Plovdiv, 2000.

P e t k o v, G. Belezhki za edna fraza ot prolozhnoto zhitie na Ivan Rilski v Stishnia prolog. – V: Klasika & avangard. Yubileen sbornik po sluchay 70-ta godishnina na prof. d.f.n. Ivan Sarandev. Sofia, 2006, s. 19–28.

P e t k o v, G. Neizvesten prepis na Prolozhnoto zhitie na sv. Erazam Ohridski (Formiyski). – Palaeobulgarica, 45 (2021), № 4, с. 35–54.

P e t k o v, G.,  M. S p a s o v a. Tarnovskata redaktsia na Stishnia prolog. Tekstove. Leksikalen indeks. T. 1–12. Plovdiv, 2008–2014.

R a d i v i l o v s k i, Anton, yeromonah. Zhitie i sluzhba na prepod. Ivan Rilski (Prdbnago oca nashego Ioanna Rylskago zhitie i vsę sluzhba po predaniyu cerkovnom). Kievo-Pechorska lavra, 1671.

R a d u l o v i ć, M. Prološka žitiјa Sv. Save i Sv. Simeona i njihovi stihova. – Crkvene studiјe, 16 (2019), s. 477–490.

R a y k o v, B. Kam istoriyata na resavskia pravopis v Bulgaria. – V: Zbornik Vladimira Mošina. Beograd, 1977, s. 213–222.

R a y k o v, B., St. Kozhuharov, H. Miklas, Hr. Kodov. Katalog na slavyanskite rakopisi v bibliotekata na Zografskia manastir v Sveta gora. Sofia, 1994.

S p r o s t r a n o v, E. Opis na rakopisite v bibliotekata na Rilskia manastir. Sofia, 1902.

S t o y k o v a, A. Chudesata na sv. Georgi ot Stishnia prolog v balkanskata kirilska knizhnina. – V: Ezik i istoria na balgarskite srednovekovni tekstove. Sbornik v chest na E. Dogramadzhieva (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 14). Sofia, 2001, s. 152–164.

S t o y k o v a, A. Sveti Georgi Pobedonosets. Agiografski proizvedenia v yuzhnoslavyanskata srednovekovna traditsia. Sofia, 2016.

T a s e v a, L. Parallel’nye iuzhnoslavianskie perevody Stishnogo prologa i triodnyh sinaksareĭ. – Byzantinoslavica, 64 (2006), s. 169–184.

T a s e v a, L. Stishniyat prolog vav Velikite cheti-minei za mesets mart. – V: Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Novi izvori, interpretatsii i podhodi v medievistikata. Sofia, 2016, s. 420–439.

T a s e v a, L. Ot pismenite svideteli za srabskia Stishen prolog kam lokalizatsiyata na prevoda. – Zbornik radova Vizantoloshkog instituta, 58 (2021), s. 185–197.

T i h o v a, A. Mestoimennata sistema v tarnovskata redaktsia na Stishnia prolog. Shumen, 2020.

T o m o v a, E. Prolozhnoto zhitie na sv. Mihail Voin (Predvaritelni tekstologicheski nablyudenia). – Starobalgarska literatura, 33–34 (2005), s. 209–220.

T o m o v a, E. Blьgare zhe i srьblye. Iz literaturnata istoria na zhitiyata na sv. Ivan Rilski v Sarbia (XIV–XVII v.). – V: Akademik Petar Dinekov v humanitarnata nauka – idei, pozitsii, kontseptsii. Sofia, 2018, s. 293–300.

T o t o m a n o v a, A. Pravopis, resavski. – V: Starobalgarska literatura. Entsiklopedichen rechnik. Sast. D. Petkanova. V. Tarnovo, 2003, s. 388–389.

T r i f u n o v i ć, Đ. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. 2. dop. izd. Beograd, 1990.

T u r i l o v, A. A. Original’nye iuzhnoslavianskie sochineniia v russkoĭ knizhnosti XV–XVI vv. – V: Teoriia i praktika istochnikovedeniia i arheografii otechestvennoĭ istorii. Moskva, 1978, s. 39–50.

T u r i l o v, A. A. Iuzhnoslavianskie perevody XІV–XV vv. i korpus perevodnykh tekstov na Rusi (K 110-letiiu vykhoda v svet truda I. Sobolevskogo). – V: Mezhslavianskie kul’turnye sviazi epokhi Srednevekov’ia i istochnikovedenie istorii i kul’tury slavian. Etiudy i kharakteristiki. Moskva, 2012, s. 556–583.

T u r i l o v, A. A,  L. V. M o s h k o v a. Slavianskie rukopisi afonskikh obiteleĭ. Pod red. A.-E. N. Tahiaosa. Fessaloniki, 1999.

T u r i l o v, A. A.,  L. V. M o s h k o v a . Katalog slavianskikh rukopiseĭ afonskih obiteleĭ. Pod red. professora A.-E. N. Takhiaosa. 2. ispr. i dop. izd. Beograd, 2016.

Y o n o v a, M. Tarnovska knizhovna shkola. – V: Starobalgarska literatura. Entsiklopedichen rechnik. Sast. D. Petkanova. V. Tarnovo, 2003, s. 523–524.

Z h u k o v s k a i a, L. P. Tekstologicheskoe i lingvisticheskоe issledovanie Prologa. – V: Slavianskoe iazykoznanie. IX Mezhdunarodnyĭ s″yezd slavistov. Doklady sovetskoĭ delegatsii. Moskva, 1983, s. 110–120.

Z h u k o v s k a i a, L. P. Stostishie Evgenii v Prilepskom prologe kontsa XIV veka. – Prilozi, 9 (1984), № 2 (Odelenie za lingvistika i literaturna nauka), s. 11–22.