The First Description of the Bible and Its Books in the First Bulgarian Empire

Summary: 

The earliest evidence of a description of the Bible is contained in Simeon’s Miscellany, translated in the First Bulgarian Empire on the initiative of Tsar Simeon. This description is based on the writings of John Damascene and Gregory of Nazianzus, who presented the canonical books in their works following an orderly structure, while testifying to the existence of different interpretations and forms in which the Bible circulated in the Christian East. The description can be found in the final part of Simeon’s Miscellany, which arranged as a series of tools for understanding the fundamental concepts of Trinitarian theology and the figurative language of the sacred scriptures, as well as for constructing the Christian chronotope.

Marcello Garzaniti (Florence, Italy)

References: 

A l e k s e e v, A. A. Tekstologiia slavianskoĭ biblii. Sankt-Peterburg, 1999.

A l e k s e e v, A. A. Bibleĭskiĭ kanon na Rusi. – Trudy Otdela drevnerusskoĭ literatury, 61 (2010), s. 171–193.

B u l a n i n a, T. V. Sochinenie Georgiia Hirovoska „PΕRΙ TROPŌN POIĒTIKŌN“ v slavianskom perevode. – Izvestia na Narodnata biblioteka „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, 20 (26) (1992), s.13–59.

C a p a l d o, M. La structure de l’Izbornik Svjatoslava de l’an 1073 et son prototype Byzantine (In: Symposium on Middle Greek and Slavic Literatures (The correlations of syllogai / sborniki). – Polata knigopisnaja, 3 (1980), p. 59.

G a r z a n i t i, M. Die slavische Bibel: von der Vielfältigkeit der liturgischen Bücher zum einzigen Buch. – Ostkirchliche Studien, 60 (2011), № 1, p. 38–47.

G a r d z a n i t i, M. Missionerskoe nasledie Kirilla i Mefodiia i Simeonov sbornik. – V: 100 godini kirilometodievistika v Bаlgaria. Identifitsirane na evreyski i hristiyanski modeli v literaturata (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 25). Sofia, 2017, s. 305–316.

G a r z a n i t i, M. Hostu pentь slovesъ Parlare in lingue e insegnare nella tradizione esegetica bizantina ai tempi di Cirillo e Metodio. – V: Ezitsite na hristiyanskata molitva: Istoria i savremennost. Red. kolegia S. Barlieva, M. Scarpa (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 26). Sofia, 2018, s. 19–28.

G a r z a n i t i, M. The eulogy of Symeonic Miscellany: the imperial patronage of the first Slavic anthology. – Studia Ceranea, 11 (2021), p. 549–567.

G i o v a n n i  D a m a s c e n o. La fede ortodossa. Ed. V. Fazzo. Roma, 1998.

G r i t s e v s k a i a, I. M. Indeksy istinnyh knig. Sankt-Peterburg, 2003.

I l i e v a, T. The names of the Books from the Biblical corpus in Old Bulgarian literatures. – In: The Bible in the Slavic Tradition. Eds. A. Kulik, C.-M. MacRobert, S. Nikolova, M. Taube, C. Vakareliyska. Boston, 2016, p. 123–143.

J o h a n n e s  v o n  D a m a s k o s. Die Schriften. Ed. B. Kotter. T. 2. Expositio fidei. Berlin–New York, 1973.

J o h a n n e t, J. Les chapitres de définitions philosophiques dans l’Izbornik de 1073 (édition gréco-slave). – Revue des études slaves, 63 (1991), № 1, p. 55–111.

K i r i l l i n, V. M. „Argolai“ i „lěnii lěvi“ Aleksandra Makedonskogo: o trudnostiakh perevoda na russkiĭ iazyk slavianskogo zhitiia proroka Ieremii. – Studia Litterarum, 5 (2020), № 3, s. 200–235].

L u n t, H. G. On the Izbornik of 1073. – In: Okeanos. Essays presented to I. Ševčenko on his Sixtieth Birthday by his colleagues and Students (= Harvard Ukrainian Studies, 7). Cambridge, Mass, 1983, p. 359–375.

M i g n e, J.-P. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. 161 vols. Paris, 1857–1866.

M o s t r o v a, T. Lěni lěvi i legendata za zmiite v starobalgarskia prevod na Zhitieto na Yeremia. – V: Sbornik v chest na prof. dfn Tatyana Slavova (v pechati).

N i k o l o v a, S. Problemat za izdavaneto na nebogosluzhebnite balgarski srednovekovni tekstove na Staria Zavet. – V: Starobalgarskiyat prevod na Staria Zavet. Pod obshtata redaktsia i s vavedenie ot Svetlina Nikolova. T. 1. R. Zlatanova. Kniga na Dvanadesette prorotsi s talkovania. Sofia, 1998, s. IX–XXXVII.

P e t k o v, J. World History and Otherworldly Journeys: The Framing of Apocalyptic Narratives in the Paleya Literature. – In: Von der Historienbible zur Weltchronik. Studien zur Paleja-Literatur. Hrsg. Ch. Böttrich, D. Fahl, S. Fahl. Leipzig, 2020, p. 280–305.

S e m e n o v k e r, B. A. Grecheskie spiski istinnykh i lozhnykh knig i ikh retseptsiia na Rusi. – Trudy Otdela drevnerusskoĭ literatury, 40 (1985), s. 206–228.

Simeonov sbornik (po Svetoslavovia prepis ot 1073 g.). V 3 toma. Pod obshtata red. na akad. Petar Dinekov. T. 3. Gratski izvori. Gratski tekst i izsledvane P. Yaneva. Slavyanski tekst, pregledan i sveren dopalnitelno A. Mincheva, Tsv. Raleva, Ts. Doseva, P. Yaneva. Sofia, 2015.

S l a v o v a, T. Talkovnata Paleya v konteksta na starobalgarskata knizhnina. Sofia, 2002.

T h o m s o n, F. J. The Slavonic Translation of the Old Testament. – In: Interpretation of the Bible. Interpretation der Bibel. Interprétation de la Bible. Interpretacija Svetega Pisma. Ed. J. Krašovec. Ljubljana–Sheffield, 1998, p. 605–920.

T h o m s o n, F. J. A Comparison of the Contents of the Two Translations of the Symeonic Florilegium on the Basis of the Greek Original Texts. – V: Problemi na Kirilo-Metodievoto delo i na balgarskata kultura prez IX–X vek (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 17). Sofia, 2007, c. 721–758.

Z l a t a n o v a, R. Drazki sa slovata vi. Zhitiyata na Dvanadesette prorotsi v starobalgarski prevod. Sofia, 2018.