The Image of India in the Cyrillic Texts of the 18th Century from the Carpathians

Summary: 

In this article, we tried to trace the spread of some motifs associated with India in the writing of the historical Mukachevo diocese, and found some patterns. Interest in life abroad is characteristic of all people, while folk ideas about the world at all times are expressed by the value opposition “friend or foe”, designed to protect a person from the unknown and therefore dangerous world. That is why the legend about cynocephali as people, but different people, turned out to be so widespread in time and space. In addition, in this article we have presented a little-known text of the legend about Tibet or the newly found world, belonging to the literary tradition of the former Mukachevo diocese, created by compiling information from several sources. The choice of individual motifs, events and traditions that the author ascribes to a community unknown to him reflects the range of values characteristic of himself.

Svetlana Šašerina (Bratislava, Slovakia)
References: 

A g a p k i n a, T. A. Khozhdenie v zhito. – V: Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskiĭ slovar’. T. 5. Moskva, 2012, s. 446–449.

F r a n k o, І. Pamiatky ukraїnsko-rus’koї movy i lїteratury. T. 1. L’vіv, 1896.

F r a n k o, І. Karpato-rus’ke pys’menstvo XVII–XVIII vv. L’vіv, 1900.

F r a n k o, І. Studyї na polї karpatorus’kogo pys’menstva XVII–XVIII v. – Zapysky Naukovogo tovarystva іmenі Shevchenka, 4 (1901), s. 1–50.

I s t r i n, V. M. Aleksandria russkikh khronografov. Moskva, 1893.

Kocój, E. Odrażający i święci. Wierzenia o psiogłowcach w dawnej i współczesnej tradycji bizantyńsko-słowiańskiej. – Slavica Slovaca, 52 (2017), № 1, p. 44–54.

L i k h a c h e v, D. S.,  L. A. D m i t r i e v,  A. A. A l e k s e e v,  N. V. P o n y r k o (red.). Biblioteka literatury Drevneĭ Rusi. T. 4. XII vek. Sankt-Peterburg, 1997. Dostupno onlain: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4877.

L i k h a c h e v, D. S.,  L. A. D m i t r i e v,  A. A. A l e k s e e v,  N. V. P o n y r k o (red.). Biblioteka literatury Drevneĭ Rusi. T. 5. XIII vek. Sankt-Peterburg, 1997. Dostupno onlain: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4879.

M a g i d o v i c h, I. P.,  V. I. M a g i d o v i c h. Ocherki po istorii geograficheskikh otkrytiĭ. Moskva, 1982.

M i l’ k o v, V. V. Kontsept zemnogo raia v perevodnoĭ i original’noĭ knizhnosti Drevneĭ Rusi. – V: Drevniaia Rus: voprosy medievistiki, 2016, № 4 (66), s. 109–128.

P e t r o v, A. Otzvuk reformatsii v Russkom Zakarpat’i XVI v. Niagovskie poucheniia na evangelie. Materіaly dlia istorіi Zaparpatskoĭ Rusi. T. 8. Praga, 1923.

P y p i n, A. N. Russkie redaktsii srednevekovykh skazaniĭ ob Aleksandre. – V: Otechestvennye zapiski, 102 (1855), № 11, s. 1–44.

R o z h d e s t v e n s k a i a, M. V. Sviataia Zemlia kak voploshchenie raia v nekotorykh pamiatnikakh drevneĭ i novoĭ russkoĭ literatury. – V: Slavianskie literatury. Kuľtura i foľklor slavianskikh narodov. XII mezhdunarodnyĭ s″ezd slavistov (Krakov, 1998), doklady rossiĭskoĭ delegatsii. Otv. red. S. V. Nikoľskiĭ. Moskva, 1998, s. 92–99.

R o z h d e s t v e n s k a i a, M. V. Reaľnoe i mnimoe (O „raĭsko-palestinskom tekste“ v drevnerusskoĭ literature). – V: Drevneĭshie gosudarstva Vostochnoĭ Evropy (2003): Mnimyie reaľnosti v antichnykh i srednevekovykh tekstakh. Otv. red. T. N. Jackson. Moskva, 2005, s. 209–231.

Šašerina, S. Dva uglianske rukopisy ponaučení a exempiel zo 17. storočia / Dve ugľanskije rukopisi poučenij i pritč XVII veka (= Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, VI). Bratislava, 2019.

Seemann, K. D. Die altrussische Wallfahrtsliteratur. Theorie und Geschichte eines literarischen Genres. München, 1976.

S h a s h e r i n a, S. Kul’turnye aspekty puteshestvia v Sviatuiu zemliu (na materiale rukopisi Ioanna Bradacha kontsa XVIII veka iz vostochnoĭ Slovakii). –  Slavica Slovaca, 46 (2011), № 2, с. 161–166.

S h a s h e r i n a, S. Dve uglianskie rukopisi poucheniĭ i pritch XVII veka (= Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, vol. 6). Bratislava, 2019.

 

S p e r a n s k i ĭ, M. N. Skazanie ob Indiĭskom tsarstve. – Izvestiia po russkomu iazyku i slovesnosti Akademii nauk SSSR, 3 (1930), № 2, s. 369–464.

T o l s t a i a, S. M. Imia. – V: Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskiĭ slovar’. T. 2. Moskva, 1999, s. 408–413.

T o l s t a i a, S. M. Chetverg. – V: Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskiĭ slovar’. T. 5. Moskva, 2012, s. 534–536.

U s p e n s k i ĭ, B. A. Dualisticheskiĭ kharakter russkoĭ srednevekovoĭ kuľtury (na materiale „Khozheniia za tri moria“ Afanasiia Nikitina. – V: Uspenskiĭ, B. A. Izbrannye trudy. T. 1. Moskva, 1996, s. 381–432.

V e r e s h c h a g i n, E. M. „Khozhdenie“ igumena Daniila v pererabotke „Putnika Ierusalimskogo“ (po rukopisi 1747 g.). – V: Tezisy dokladov uchastnikov IV mezhdunarodnoĭ konferentsii „Kompleksnyĭ podkhod v izuchenii Drevneĭ Rusi“. Moskva, 2007, s. 22–24.

V e s e l o v s k i ĭ, A. N. Iz istorii romana i povesti. Vyp. 1. Sankt-Peterburg, 1886.

W o o d, I. Kinokefaly – kto oni? – V: Drevneĭshie gosudarstva Vostochnoĭ Evropy (2003): Mnimyie reaľnosti v antichnykh i srednevekovykh tekstakh. Otv. red. T. N. Jackson. Moskva, 2005, s. 209–231.

Žeňuch, P. K niektorým otázkam putovania a cestopisu v prostredí Slavia Orthodoxa. – In: Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (z príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka). Ed. J. Doruľa. Bratislava, 1998, p. 215–228.

Žeňuch, P. Istochniki vizantiĭsko-slavianskoĭ traditsii i kul’ury v Slovakii (= Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, vol. 4). Bratislava, 2013.

Žeňuch, P. Rakošinský cyrilský rukopisný zborník: charakteristika a vydanie prameňa z konca 17. a zo začiatku 18. storočia. – Slavica Slovaca, 56 (2021), № 4, p. 1–71.