Krasně nozě stęzhavъ: The Concept of Recreation of the Apostle-Evangelist in Certain Works of Medieval Slavic Hymnography and Hagiography

Summary: 

The article examines certain elements of the concept of literary creating of the image of the Apostle-Evangelist in early Slavic hagiography and hymnography. These elements are called special marker symbols that are repeated in the works in honor of Sts. Cyril and Methodius, St. Nicholas of Myra and St. Vladimir of Kiev. We are talking about the symbolic correlation of the hero with the prophet Moses, the Apostle Paul, the poetization of his “beautiful legs” and comparing him with the “second sun” or “other light”.

Evgeniy Dzhydzhora (Odessa, Ukraine)

References: 

A l e k s a n d r o v, O. V. Literatura Kyivskoi Rusi: mizh mifopoetykoiu i khrystyianskym symvolizmom. Odesa, 2010.

B u g a e v s k i y, A. V. „Obratyas’ k vizantiyskim istokam…“. Opyt agiograficheskoy rekonstruktsii. – V: Dobryy kormchiy. Pochitanie svyatitelya Nikolaya v hristianskom mire: sbornik statey. Sost. i obshch. Red. A. V. Bugaevskiy. Moskva, 2010, s. 10–35.

C h e r k a s o v a, S. A. O russkoy gimnografii prazdnika na perenesenie moshchey svyatitelya Nikolaya. – V: Dobryy kormchiy. Pochitanie svyatitelya Nikolaya v hristianskom mire: Sbornik statey. Sost. i obshch. red. A. V. Bugaevskiy. Moskva, 2010, s. 238–251.

D z h y d z h o r a, Ye. V. Symvolizatsiia obrazu sviatytelia v Sluzhbi na perenesennia moshchiv svt. Mykolaia. – V: Καλοφωνια: Naukovyi zbirnyk z istorii tserkovnoi monodii ta hymnohrafii. Ch. 7. Lviv, 2014, s. 27–36.

D z h y d z h o r a, Ye. V. „Novyi Kostiantyn“: rivnoapostolnyi kniaz Volodymyr u rannii kyievoruskii literaturi. – V: Sviatyi rivnoapostolnyi Volodymyr – tvorets Ukrainskoi derzhavy: Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, prysviachenoi 1000-littiu upokoiennia sviatoho rivnoapostolnoho velykoho kniazia Kyivskoho Volodymyra, Khrestytelia Rusi-Ukrainy, muchenytskoi konchyny sviatykh strastoterptsiv blahovirnykh kniaziv Borysa i Hliba ta 900-littia perenesennia yikhnii sviatykh moshchiv. Kyiv, 2015, s. 105–113.

D z h y d z h o r a, Ye. V. Himnohrafiia Kyivskoi Rusi ХІ–ХІІІ storich: strukturne tsile kanonu mineinoho tsyklu. Odesa, 2018.

I v a n o v a, M. Prostranni zhitija na Kiril i Metodij. – V: Kirilo-Metodievska enciklopedija: v chetiri toma. Gl. red. L. Grasheva. T. 3 (P–S). Sofija, 2003, s. 364–383.

I v a n o v a, M. Tekstologicheski problemi na Prostrannoto Zhitie na Konstantin-Kiril Filosof (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 22. Kirilo-Metodievski studii. T. 1). Sofia, 2013.

K i r i l l i n, V. M. Razvitie sostava epitetov, harakterizuyushchih Vladimira svyatogo v posvyashchennoy emu drevnerusskoy gimnografii. – Vestnik slavyanskih kul’tur, 48 (2018), s. 113–136.

K i r i l l i n, V. M. Vladimir Svyatoslavich – prorok Moisey, apostol Pavel, imperator Konstantin: traditsiya tipologicheskogo razmyshleniya o svyatom. – V: Tainstvo slova i obraza. Sbornik materialov nauchno-bogoslovskoy konferentsii kafedry filologii Moskovskoy Duhovnoy akademii. Sergiev Posad–Pereslavl’, 2019, s. 183–210.

K r a s h e n i n n i k o v a, O. A. Drevneslavyanskiy Oktoih sv. Klimenta, arhiepiskopa Ohridskogo: po drevnerusskim i yuzhnoslavyanskim spiskam XIII–XV vekov. Moskva, 2006.

K r u t o v a, M. S. Svyatitel’ Nikolay Chudotvorets’ v drevnerusskoy pis’mennosti. Moskva, 1997.

K r y s’ k o, V. B. Drevneslavyanskiy kanon v chest’ Kirilla Filosofa: itogi issledovaniya. – Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka, 72 (2013), № 3, s. 10–46.

K r y s’ k o, V. B. Staroslavyanskiy kanon Kirillu Filosofu: Istochniki i rekonstruktsiya. Moskva, 2014.

L e g k i h, V. I. Sluzhby na Prestavlenie i Perenesenie moshchey svyatitelya Nikolaya Mirlikiyskogo v slavyanskoy rukopisnoy traditsii XII – nachala XVII v.: tekstologiya i gimnografiya. Sankt-Peterburg, 2011.

M e s h c h e r s k iy, N. A. Istoriya liturgicheskoy pis’mennosti. Sankt-Peterburg, 2013.

M i l y u t e n k o, N. I. Literaturnyy tsikl o knyaze Vladimire: kniga A. A. Shahmatova v svete istoriograficheskoy traditsii i noveyshih issledovaniy. – V: Shahmatov, A. A. Zhitiya knyazya Vladimira: Tekstologicheskoe issledovanie drevnerusskih istochnikov XI–XVI vv. Podg. teksta, predisl., vstup. stat’ya N. I. Milyutenko. Sankt-Peterburg, 2014, s. 13–96.

M o s h k o v a, L. V.,  A. A. T u r i l o v. „Moravskye zemle veley grazhdanin“ (Neizvestnaya drevnyaya sluzhba pervouchitelyu Mefodiyu). – Slavyanovedenie, 1998, № 4, s. 3–23.

N a u m o v, A. E. Ideya – obraz – tekst. Issledovaniya po tserkovnoslavyanskoy literature. Moskva, 2020.

P e n t k o v s k i y, A. M. K istorii slavyanskogo bogosluzheniya vizantiyskogo obryada v nachal’nyy period (konets IX – nachalo X v.): dva drevnih slavyanskih kanona arhangelu Mihailu. – Bogoslovskie trudy, 43–44 (2012), s. 401–442.

P i k k i o, R. Funktsiya bibleyskih tematicheskih klyuchey v literaturnom kode pravoslavnogo slavyanstva. Perevod s angl. yaz. O. Belovoy. – Pikkio, R. Slavia Orthodoxa: Literatura i yazyk. Otv. red. N. N. Zapol’skaya, V. V. Kalugin. Moskva, 2003, s. 431–473.

P o p o v, G. Sluzhbi za Kiril i Metodiy (starobalgarski). – V: Kirilo-Metodievska entsiklopedia. T. 3 (P–S). Sofia, 2003, s. 652–666.

R u d i, T. S. Topika russkih zhitiy (voprosy tipologii). – V: Russkaya agiografiya. Issledovaniya. Publikatsii. Polemika. Red. S. A. Semyachko (otv. red.), T. V. Rudi. Sankt-Peterburg, 2005, s. 59–101.

S e r e g i n a, N. S. Pesnopeniya russkim svyatym: po materialam rukopisnoy pevcheskoy knigi XI–XIX vv. „Stihirar’ mesyachnyy“. Sankt-Peterburg, 1994.

S h a h m a t o v, A. A. Zhitiya knyazya Vladimira. Tekstologicheskoe issledovanie drevnerusskih istochnikov XI–XVI vv. Podg. teksta, predisl., vstup. stat’ya N. I. Milyutenko. Sankt-Peterburg, 2014.

S l a v n i t s k i y, M. Kanonizatsiya svyatogo knyazya Vladimira i sluzhby emu po pamyatnikam XIII–XVII v. (= Strannik. Duhovnyy zhurnal, 2). Sankt-Peterburg, 1888.

T e m c h i n, S. Yu. O grecheskom proishozhdenii drevneyshey Sluzhby Kirillu Filosofu. – In: Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit. Paderborn–München–Wien–Zürich, 2007, p. 328–339.

T e m c h i n, S. Yu. Drevneyshaya vostochnoslavyanskaya sluzhba Pereneseniyu moshchey svyatitelya Nikolaya Mirlikiyskogo (9 maya) kak pererabotka perevodnoy sluzhby Pereneseniyu moshchey apostola Varfolomeya (24 avgusta). – Slavistica Vilnensis, 59 (2014), p. 17–29.

V a s i l i k, V. V. Proishozhdenie kanona: Istoriya. Bogoslovie. Poetika. Sankt-Peterburg, 2006.

V a s i l i k, V. V. Obraz svyatogo ravnoapostol’nogo Vladimira kak tsarya v drevnerusskoy gimnografii. – V: Drevnyaya Rus’: vo vremeni, v lichnostyah, v ideyah. Vyp. 3. Sankt-Peterburg, 2015, s. 169–175.

V a s i l i k, V. V. Svyatoy ravnoapostol’nyy knyaz’ Vladimir kak novyy Konstantin. – V: Rusin (Obshchestvennaya assotsiatsiya „Rus’“, Kishinev, Moldaviya), 2015, № 4 (42), s. 321–333.

V e r e s h c h a g i n a, N. V. Nikolay Mirlikiyskiy – duhovnyy patron novoobrashchennogo Kieva. Odessa, 2012.

V e r e s h c h a g i n a, N. V. Hristianskie kul’ty i relikvii drevnego Kieva (konets Х – pervaya tret’ ХIII v.). Nauch. red. N. N. Nikitenko. Odessa, 2019.

Y o v c h e v a, M. Vozniknovenie slavyanskih sluzhebnyh miney: obshchie gipotezy i tekstologicheskie fakty. – Scripta&e-Scripta, 6 (2008), с. 195–232.

Y o n o v a, M. Prostranno zhitie na Kiril. – V: Starobalgarska literatura. Entsiklopedichen rechnik. Sast. D. Petkanova. Veliko Tarnovo, 2003, s. 412–413.

Y o n o v a, M. Prostranno zhitie na Metodiy. – V: Starobalgarska literatura. Entsiklopedichen rechnik. Sast. D. Petkanova. Veliko Tarnovo, 2003, s. 413–414].

Y o n o v a, M. Sluzhba za Kiril. – V: Starobalgarska literatura. Entsiklopedichen rechnik. Sast. D. Petkanova. Veliko Tarnovo, 2003, s. 471–472.

Y o n o v a, M. Sluzhba za Kiril i Metodiy. – V: Starobalgarska literatura. Entsiklopedichen rechnik. Sast. D. Petkanova. Veliko Tarnovo, 2003, s. 472.

Y o n o v a, M. Himnografski tvorbi na Konstantin Preslavski. – V: Starobalgarska literatura. Entsiklopedichen rechnik. Sast. D. Petkanova. Veliko Tarnovo, 2003, s. 542–543.

Z h e l t o v, M. (svyashchennik). Svjatitel’ Nikolay Mirlikiyskiy v vizantiyskoy gimnografii. – V: Dobryy kormchiy. Pochitanie svyatitelya Nikolaya v hristianskom mire: sbornik statey. Sost. i obshch. Red. A. V. Bugaevskiy. Moskva, 2010, s. 208–221.