Two Terms of Spiritual Visions in the Life of St. Anthony the Great and its Old Bulgarian Translations

Summary: 

The article is dedicated to the terms ὀπτασία and θεωρία and their place in the Vita Antonii Magni by St. Athanasius of Alexandria and its Old Bulgarian translations. Each term is presented as it is attested in the Classical Greek and later tradition, together with its usage in the Christian contexts of the Patristic literature. The translations of those terms are analyzed in the three know versions of the Vita. The different solutions are commented with regard to the vocabulary of the classical corpus of Old Bulgarian texts but also adducing later texts that are thought to have been produced in this epoch. By comparing the translations of each term with the lexical data of the classical corpus and later texts, an observation is made as with which other texts the three Slavonic versions of the Vita share common solutions.

Ivan P. Petrov (Plovdiv/Sofia, Bulgaria)

References: 

Athanase d’Alexandrie. Vie dAntoine. Introduction, texte critique, traduction, notes et index par G. J. M. Bartelink. Paris, 1994 (=Sources Chrétiennes, 400).

B o n c h e v, At. Rechnik na tsarkovnoslavyanskia ezik. T. 1. A–O. Sofia, 2002.

B o r i s o v, Pr. Leksikata na starobalgarskia prevod na Dialozite na Grigoriy Veliki (parva i vtora kniga) v sapostavka s leksikata na slavyanskia prevod na negovite Besedi varhu Evangelieto. Doktorska disertatsia. Rakopis. Sofia, 2014.

D i m i t r o v a, A. Sintaktichna struktura na prevodnata agiografia. Sofia, 2012.

D i m i t r o v a, A. Tretiyat prevod na Zhitieto na sv. Antoniy Veliki. – Starobalgarska literatura, 47 (Svettsi i sveti mesta na Balkanite. T. 1), 2013, s. 92–107.

H a l k i n, Fr. Bibliotheca hagiographica graeca. T. 1–3. Bruxelles, 1957.

H e l l a n d, T. The Greek Archetypes of the Old and Middle Bulgarian Translations of the Life of Saint Anthony the Great. – Palaeobulgarica, 28 (2004), № 4, p. 3–18.

H r i s t o v, Iv. Gratsko-tsarkovnoslavyanski rechnik. Sofia, 2019].

H r i s t o v a, Iv. Rechnik na slovata na Kliment Ohridski. Sofia, 1994.

H r i s t o v a - S h o m o v a, Iskra. Sluzhebniyat Apostol v slavyanskata rakopisna traditsia. T. 1. Izsledvane na bibleyskia tekst. Sofia, 2004.

H r i s t o v a - S h o m o v a, I. Bog be slovo. Etyudi varhu hristiyanstvoto, vidyano prez prizmata na ezika. Sofia, 2016.

I l i e v, Iv. I. Talkuvanieto na Knigata na prorok Daniil ot Ipolit Rimski v starobalgarski prevod. Sofia, 2017.

I l i e v a, T. Starobalgarsko-gratski slovoukazatel kam Knigata na prorok Iezekiil (= Starobalgarskiyat prevod na Staria Zavet. T. 3). Sofia, 2013.

I l i e v a, T. Terminologichnata leksika v Yoan-Ekzarhovia prevod na “De Fide Orthodoxa”. Sofia, 2013.

I v a n o v a, Kl. Arheografski belezhki ot knigohranilishta na Yugoslavia. – Ezik i literatura, 27, 1972, № 4, s. 51–57.

I v a n o v a, Kl. Zhitie na Antoniy Veliki. – V: Petkanova, D. (red.) Starobalgarska literatura. Entsiklopedichen rechnik. Sofia, 2003, s. 174–175.

I v a n o v a, Kl. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica. Sofia, 2008.

K o s t o v a, Kr. Pravopis i fonetika na preslavskite tekstove. Veliko Tarnovo–Sofia, 2000.

L a m p e, G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Fasc. 1. Oxford, 1961.

L e n n g r e n, T. Sobornik Nila Sorskogo. T. 3. Moskva, 2004.

L i d d e l l, G.,  R. S c o t t,  H. S. J o n e s. Online Greek-English Lexicon. <https://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/>.

L o r i é, L. Th. A. Spiritual terminology in the Latin translations of the Vita Antonii (with reference to fourth and fifth century monastic literature). Utrecht–Nijmegen, 1955.

L o u t h, A. St Athanasius and the Greek Life of Anthony.Journal of Theological Studies, 39 (1988), p. 504–509.

L’ v o v, A. S. Ocherki po leksike pamiatnikov staroslavianskoy pis’mennosti, Moskva, 1966.

M e i l l e t, A. Les premiers termes religieux empruntés par le slave au grec. – Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, 20 (1916), p. 58–60.

M i g n e , J.-P. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. Tomus 26. S. Athansius Alexandrinus Archiepiscopus. 1857.

M i n č e v a, A. Entstehungsweise der frühesten christlichen Terminologie bei den Slaven. Orpheus, 8. Georgiev Memorial Volume. Sofia, 1998, р. 53–63.

M u s h i n s k a y a, M. S.,  E. A. M i s h i n a,  V. S. G o l y s h e n k o. Izbornik 1076 goda. Vtoroe izdanie, prerabotenoe i dopolnennoe. T. 2. Moskva, 2009.

P e n k o v a, P. Sveti Atanasiy Aleksandriyski (Veliki). Treto slovo protiv arianite. Izsledvane i izdanie na teksta. Sofia, 2016.

P e t k o v, P. Slavyanskite prevodi na Zhitie na sv. Antoniy Veliki ot sv. Atanasiy Aleksandriyski – V: Treti mezhdunaroden kongres po balgaristika, 23–26 may 2013 g., Sofia. Kragla masa „Kirilometodievistika“, Sofia, 2014, s. 126–140.

P e t k o v, P. Leksika i slovoobrazuvane v starobalgarskia prevod na Egipetskia paterik. Doktorska disertatsia. Rakopis. Sofia, 2015.

P e t r o v, Iv. P. Chudesa i izstaplenia: Predvaritelni nablyudenia varhu starobalgarskite prevodi na gr. Eκστασις i Eξιστημι/Eξιστaνω – V: Balgaristichni chetenia – Seged, 2017. Mezhdunarodna nauchna konferentsia Seged, Ungaria, 8–9 yuni 2017 g. Seged, 2017, s. 61–68.

P e t r o v, Iv. P. L’horreur de la vie et l’exstase de la vie: parvonachalni belezhki varhu ekstatichnata terminologia v Zhitieto na sv. Antoniy Veliki i slavyanskite mu prevodi. – V: Sapere aude. Sbornik v chest na prof. dfn Iskra Hristova-Shomova. Sofia, 2019, s. 115–128.

P e t r o v, Iv. P. Νοῦς i νοερός v Zhitieto na sv. Antoniy Veliki i v starobalgarskata knizhnina. – Slavia, 89 (2020), № 4, p. 406–415.

P e t r o v, Iv. P. Pomislite (λογισμοί) v zhitieto na sv. Antoniy Veliki i slavyanskite mu prevodi. – Filologicheski forum, 2021, № 1 <https://philol-forum.uni-sofia.bg/about-journal/numbers/>.

R u s e v, R. Ekzegetikata na sveti Kiril Aleksandriyski. Izsledvane varhu osobenostite na aleksandriyskata talkuvatelna traditsia na bazata na bibleyskite komentari na sveti Kiril, arhiepiskop na Aleksandria. Sofia, 2019.

S a d n i k, L. Zur Lexik des Exarchen Johannes. – Studia Slavica, 25 (1979), р. 347–351.

Simeonov sbornik (po Svetoslavovia prepis ot 1073 g.). T. 3. Gratski izvori. Gratski tekst i izsledvane: P. Yaneva. Slavyanski tekst, pregledan i sveren dopalnitelno: A. Mincheva, Tsv. Raleva, Ts. Doseva, P. Yaneva. Sofia, 2015.

S r e z n e v s k i y, I. I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis’mennym pamyatnikam. T. 1–3. Sankt-Peterburg, 1893–1903.

T o t o m a n o v a, A-M.,  Iv. H r i s t o v (red.) Terminologichen rechnik na Yoan Ekzarh. Sofia, 2019 <http://histdict.uni-sofia.bg/trmdict/trm_search/>.

T s e y t l i n, R. M. Leksika staroslovyanskogo yazyka. Opyt analiza motivirovannyh slov po dannym drevnebolgarskih rukopisey X–XI vv. Moskva, 1977.

T s e y t l i n, R. M. Leksika drevnebolgarskogo yazyka X–XI vv. Sofia, 1986.

W e i h e r, E. Studien zur philosophischen Terminologie des Kirchenslavischen. – Die Welt der Slaven, 9 (1964), р. 147–175.

W e i h e r, E. Zum sprachlichen Rezeption der griechischen philosophischen Terminologie im Kirchenslavischen. – Anzeige für slawische Philologie, 6 (1972), р. 138–159.

Z h i k o v a, Zh. Uchitelnoto evangelie na Konstantin Preslavski – tekstologichni i leksikalni problemi. Doktorska disertatsia. Rakopis. Sofia, 2017.

Z l a t a n o v a, R. Kniga na Dvanadesette prorotsi s talkovania (=Starobalgarskiyat prevod na Staria Zavet. T. 1). Sofia, 1998.