Рецензенти

Карта за оценка на статиите

 • Проф. д-р Флорентина БАДАЛАНОВА-ГЕЛЕР – Катедра по история и културология, Свободен университет, Берлин, Германия
 • Проф. дфн Вася ВЕЛИНОВА – Център за славяно-византийски проучвания „Ив. Дуйчев“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Чл.кор. проф. дизк. Иванка ГЕРГОВА – Институт за изследване на изкуствата – БАН, София, България
 • Проф. д-р Доротей ГЕТОВ – Институт за литература – БАН, София, България
 • Проф. д-р Кристиано ДИДИ – Катедра по хуманитаристика, Университет в Салерно, Италия
 • Проф. д-р Маргарет ДИМИТРОВА – Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Дфн Валерия ЕФИМОВА – Институт по славянознание – РАН, Москва, Русия
 • Доц. д-р Веселка ЖЕЛЯЗКОВА – Кирило-Методиевски научен център – БАН, София, България
 • Проф. д-р Миляна КАЙМАКАМОВА – Исторически факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , България
 • Чл.-кор. проф. дизк. Светлана КУЮМДЖИЕВА – Институт за изследване на изкуствата – БАН, София, България
 • Проф. дфн Предраг МАТЕИЧ – Хилендарска изследователска библиотека, Държавен университет Охайо, САЩ
 • Проф. д-р Елка МИРЧЕВА – Институт за български език – БАН, София, България
 • Проф. д-р Иван ПЕТРОВ – Катедра по славистика, Лодзки университет, Полша
 • Доц. д-р Марко СКАРПА– Кирило-Методиевски научен център – БАН, София, България / Университет в Месина, Италия
 • Проф. дфн Татяна СЛАВОВА – Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Проф. д-р Мария СПАСОВА – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ , България
 • Проф. д-р Петра СТАНКОВСКА – Университет в Любляна, Словения
 • Доц. дфн Ана СТОЙКОВА – Институт за литература – БАН, София, България
 • Проф. дфн Анна-Мария ТОТОМАНОВА – Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Проф. д-р Кристиан ФОС – Институт по славистика, Хумболтов университет в Берлин, Германия
 • Проф. дфн Марияна ЦИБРАНСКА-КОСТОВА – Институт за български език – БАН, София, България