The Confession of the Orthodox Faith by Michael Synkellos of Jerusalem in Slavic Compilations

Summary: 

The texts of two Slavic compilations published by us contain direct and indirect borrowing from to the well-known Confession of Michael Synkellos of Jerusalem. In their content and structure, they are close to the anti-heretical cycle of confessions in the chronicle story of the baptism of Vladimir Svyatoslavich. The authors and editors of the compilations knew the text of Synkellos’s confession in its “homoiousios” version, which is also read in abbreviated form in the chronicle. The history of these confessions-interpretations is due to the struggle and polemics of the medieval Church with the heterodox views that existed in the Slavic lands during the period of their Christianization. The editorial changes made to the texts of Obraz sviatoy very and Izlozhenie vkrattse Ioanna Filosofa were aimed at clarifying (and correcting) the theological ideas inherent in the theologically ambiguous version of Confession of Synkellos. At the same time, in their work, they also turned to the orthodox versions of the Slavic translation of this text. The compilers of the compilations were guided by a church-liturgical canon of personal confession, which included the Niceo-Constantinople creed, the text of Michael Synkellos and the confession of the Ecumenical Councils.

Natalia P. Pokhilko (Yasnaia Poliana, Russia)
References: 

A n i s i m o v a, T. V. Rossiyskaya gosudarstvennaya biblioteka. Nauchno-issledovateĺskiy otdel rykopisey. Fond № 98. Sobranie rukopisnyh knig E. E. Egorova. Opisanie. T. 1. Moskva, 2014.

B e n e s h e v i c h, V. N. Kanonicheskiy sbornik XIV titulov so vtoroy chetverti VII veka po 883 g.: k drevneyshey istorii istochnikov prava greko-vostochnoy tserkvi. Sankt-Peterburg, 1905.

B e n e s h e v i c h, V. N. Drevneslavianskaya kormchaya XIV titulov bez tolkovaniy. T. 1. Sankt-Peterburg, 1906.

B e n e s h e v i c h, V. N. Drevneslavyanskaya kormchaya XIV titulov bez tolkovaniy. T. 2. Red. i podg. Ya. N. Shchapovym, Yu. K. Begunovym, I. S. Chichurovym. Sofia, 1987.

B o g d a n o v a, S. S. Arheograficheskie svedeniya ob evfimievskoy redaktsii srednebolgarskogo perevoda „Pandektov“ Nikona Chernogortsa. – V: Pismenoto nasledstvo i informatsionnite tehnologii [Tekst] : materiali ot V mezhdunarodna nauch. konf. (Varna, 15–20 septemvri 2014 g.). Sofia–Izhevsk, 2014, c. 315–320.

Corpus of Old Slavic Texts from the XIth Century. Elektr. izd. sovmestnogo proekta Norvezhskogo universiteta nauki i tehnologii i Novogo bolgarskogo universiteta. 20с – 23b. http://www.hf.ntnu.no/SofiaTrondheimCorpus/

F e d e r, U. R. Meletskiy sbornik i istoriya drevnebolgarskoy literatury. – Palaeobulgarica, 6 (1982), № 3, s. 154–165.

G o r s k i y, A. V.,  K. I. N e v o s t r u e v. Opisanie slavyanskih rukopisey Moskovskoy Sinodal’noy biblioteki. Otd. 2. Pisaniya svyatyh ottsov. Ch. 2. Pisaniya dogmaticheskie i duhovno-nravstvennye. Moskva, 1859.

G o r s k i y, A. V.,  K. I. N e v o s t r u e v. Opisanie slavyanskih rukopisey Moskovskoy Sinodal’noy biblioteki. Otd. 2. Pisaniya svyatyh ottsov. Ch. 3. Raznye bogoslovskie sochineniya. Moskva, 1862.

G o r s k i y, A. V.,  K. I. N e v o s t r u e v. Opisanie slavyanskih rukopisey Moskovskoy Sinodal’noy biblioteki. Otd. 3. Knigi bogosluzhebnye. Ch. 1. Moskva, 1969.

G r a n s t r e m, E. E. Opisanie russkih i slavyanskih pergamennyh rukopisey. Leningrad, 1953.

H a j d u k - V e l j k o v i ć, D. Izlozhenie o pravovernoj veri Mihaila Sinđela. – Arheografski prilozi, 19 (1997), s. 23–73.

H a j d u k - V e l j k o v i ć, D. Zum “Libellus de fide orthodoxa” des Michael Synkellos in der kirchenslavischen Überlieferung. – Zeitschrift für Slavische Philologie, 57 (1998), № 1, p. 28–49.

H r i s t o v a, B. Opis na rakopisite na Vladislav Gramatik. Veliko Tarnovo, 1996.

I l a r i y, ierom., A r s e n i y, ierom. Opisanie slavyanskih rukopisey biblioteki Svyato-Troitskoy Sergievoy Lavry. Ch. 1. Moskva, 1878.

I o s i f, ierom. Opis’ rukopisey, perenesennyh iz Iosifova monastyrya v biblioteku Moskovskoy duhovnoy akademii. Moskva, 1882.

Izbornik Svyatoslava 1073 g. Kn. 1. Faksimil’noe izdanie. Kn. 2. Nauchnyy apparat faksimil’nogo izdaniya. Moskva, 1983.

L e o n i d, arhim. Svedenie o slavyanskih rukopisyah, postupivshih iz knigohranilishch STSL v biblioteku Troitskoy duhovnoy seminarii v 1747. Vyp. 2. Moskva, 1887.

L e o n i d, arhim. Sistematicheskoe opisanie slavyano-rossiyskih rukopisey sobraniya gr. A.S. Uvarova. Ch. 1. Moskva, 1893.

L e o n i d, arhim. Sistematicheskoe opisanie slavyano-rossiyskih rukopisey sobraniya gr. A.S. Uvarova. Ch. 4. Moskva, 1894.

M a k s i m o v i c h, K. A. Drevnerusskaya Evremovskaya kormchaya XII v.: lokalizatsia teksta v svyazi s istoriey teksta. – V: Lingvisticheskoe istochnikovedenie. Moskva, 2006, c. 102–113.

M a k s i m o v i c h, K. A. Vizantiyskaya Sintagma 14 titulov bez tolkovaniy v drevnebolgarskom perevode. Slavyansko-grecheskiy, grechesko-slavyanskiy i obratnyy (slavyanskiy) ukazateli. Ch. 2. Sost. K. A. Maksimovich; nauchn. red. L. Burgman. Frankurt am Main, 2010.

M a n s v e t o v, I. D. Tserkovnyy ustav (Tipik), ego obrazovanie i sud’ba v grecheskoy i russkoy tserkvi. Moskva, 1885.

N i k o l’ s k i y, N. K. Materialy dlya povremennogo spiska russkih pisateley i ih sochineniy (X–XI vv.). Sankt-Peterburg, 1906.

N i k o l’ s k i y, N. K. Materialy dlya istorii drevnerusskoy duhovnoy pis’mennosti. – Sbornik otdelenia russkogo yazyka i slovesnosti,  82 (1907), № 4, s. 1–27.

Opis ćirilskih rukopisa Narodne biblioteke Srbiјe. Sost. Lj. Štavljanin-Đorđević, M. Grozdanović-Pajić, L. Cernić. T. 2. Kn. 1. Beоgrad, 1986.

O s t r o w s k i, D. The Pověst’ vrеmennykh lět: An Interlinear Collation and Paradosis (= Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Vol. 10. Part 2). Cambridge, Massachusetts, 2003.

P e t k o v i ć, S. Opis rukopisa manastira Krushedola. Sremski Karlovitsi, 1967 (fototipicheskoe izd., 1-e izd. 1914).

P e t r o v, N. I. Opisanie rukopisnyh sobraniy, nahodyashchihsya v gorode Kieve. Vyp. 1. Sobranie rukopisey moskovskogo mitropolita Makariya (Bulgakova), Meletskogo monastyrya na Volyni, Kievo-Bratskogo monastyrya i Kievskoy duhovnoy Seminarii. Moskva, 1891.

P i c h h a d z e, A. A. Perevodcheskaya deyatel’nost’ v domongol’skoy Rusi. Lingvisticheskiy aspekt. Moskva, 2011.

P o h i l k o, N. P. “Izlozhenie o pravoslavnoy vere” Mihaila Sinkella v slavyanskom perevode s “podobosushchnoy” terminologiey. – Zeitschrift für Slavische Philologie 75 (2019), № 2, s. 297–346.

P o h i l k o, N. P. Protivoereticheskoe nastavlenie letopisnoy povesti o kreshchenii Vladimira Svyatoslavovicha. – Materialy po arheologii i istorii antichnogo i srednevekovogo Prichernomoryya, 12 (2020), s. 1057–1080.

P o p o v a, T. G. „Lestvitsa“ Ioanna Sinayskogo. Katalog slavyanskih rukopisey (= Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Ser. 76). Köln–Weimar–Wien, 2012.

P o p o v s k i, J.,  F. J. T h o m s o n,  W. R. V e d e r. The Troickij sbornik (Cod. Moskva, GBL, F. 304 (Troice-Sergieva Lavra) № 12): Text in transcription. – Polata knigopisnaya, 21–22 (1988), p. 181–185

P o p r u z h e n k o, M. G. Sinodik tsarya Borila (= Balgarski starini. Kn. 8). Sofia,1928.

P o r f i r’ e v, I. Ya.,  A. V. V a d k o v s k i y,  N. F. K r a s n o s e l’ t s e v. Opisanie rukopisey Solovetskogo monastyrya, nahodyashchihsya v biblioteke Kazanskoy Duhovnoy Akademii. Ch. I. Kazan’, 1881.

P o r f i r’ e v, I. Ya.,  A. V. V a d k o v s k i y,  N. F. K r a s n o s e l’ t s e v. Opisanie rukopisey Solovetskogo monastyrya, nahodyashchihsya v biblioteke Kazanskoy Duhovnoy Akademii. Ch. 2. Kazany, 1885.

R o m a n c h u k, R. Knizhnik Aleksandr-Oleshka Palkin i obshchezhitel’no-pedagogicheskie reformy v Kirillo-Belozerskom monastyre pri igumene Trifone (1430–1440 gg.): k voprosu o pravoslavnoy monasheskoy obrazovannosti. – V: Knizhnye tsentry Drevney Rusi: Kirillo-Belozerskiy monastyr’. Sankt-Peterburg, 2008, c. 88–93.

R y k o v, Yu. D. Sobranie E.E. Egorova (f. 98). – V: Rukopisnye sobraniya Gosudarstvennoy biblioteki im. Lenina. Ukazatel’. T. 1. Vyp. 2. Moskva, 1986, s. 61–84.

S a l m i n a, M. A. Arheograficheskiy obzor slavyanskih spiskov Hroniki Konstantina Manassii: rukopisi srednebolgarskogo perevoda, serbskogo i russkogo izvodov. – V: Srednebolgarskiy perevod Hroniki Konstantina Manassii v slavyanskih literaturah. Sofia, 1988, s. 72–102.

S h c h a p o v, Ya. N. Novyy spisok kormchey Efremovskoy redaktsii. – V: Istochniki i istoriografiya slavyanskogo srednevekov’ya: sbornik statey i materialov. Moskva, 1967, s. 258–276.

S h c h a p o v, Ya. N. “Napisanie o pravoy vere” Mihaila Sinkella v Izbornike 1073 g. i Drevneslavyanskoy kormchey Efremovskoy redaktsii. – V: Izbornik Svyatoslavova 1073 g. Sbornik statey. Moskva, 1977, s. 332–341.

S h c h a p o v, Ya. N. Vizantiyskoe i yuzhnoslavyanskoe pravovoe nasledie na Rusi v XI–XIII vv. Moskva, 1978.

S h i b a e v, M. A. Istoriko-kodikologicheskoe issledovanie rukopisey Kirillo-Belozerskogo monastyrya XV v. Dissertatsiya. Sankt-Peterburg, 2017.

S h l y a p k i n, I. A. Opisanie Saraevskoy kormchey. – V: Bibliograficheskaya letopis’ Obshchestva lyubiteley drevney pis’mennosti. 2. Sankt-Peterburg, 1915, s. 20–27.

Simeonov sbornik (po Svetoslavoviya prepis ot 1073 g.). V 3 t. T. 1. Izsledvaniya i tekst. Sofia, 1991; T. 3. Gratski izvori. Sofia, 2015.

S r e z n e v s k i y, I. I. Obozrenie drevnerusskih spiskov Kormchey knigi. – Sbornik otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti, 65 (1897), № 2, s. 19–39.

S r e z n e v s k i y, I. I. Materialy dlya slovarya drevnerusskogo yazyka po pis’mennym pamyatnikam. T. 2. Slovar’. Sankt-Peterburg, 1902.

Svodnyy katalog slavyano-russkih rukopisnyh knig, hranyashchihsya v SSSR: XI–XIII vv. Moskva, 1984.

T h o m s o n, F. J. Les cinq traductions slavonnes du “Libellus de fide orthodoxa” de Michel le Syncelle et les mythes de l’arianisme de saint Méthode, apôtre des Slaves, ou d’Hilarion, métropolite de Russie, et de l’existence d’une Église arienne à Kiev. – Revue des études slaves, 63 (1991). № 1, p. 19–53.

T r o i t s k i y, S. Kako treba izdati Svetosavsku krmchiju (Nomokanon sa tumanenjima) (= SAN. Spomenik. Kniga 102. Seria 4). Beograd, 1952.

T u r i l o v, A. A.,  L. V. M o s h k o v a. Slavyanskie rukopisi Afonskih obiteley. Fessaloniki, 1999.

Ukazatel’ dlya obozreniya Moskovskoy patriarshey (nyne sinodal’noy) biblioteki. Sost. arhim. Savvoyu. Moskva, 1858.

U n d o l’ s k i y, V. M. Slavyano-russkie rukopisi V.M. Undol’skogo, opisannye samim sostavitelem i byshim vladel’tsem s 1-go po 579-y. Moskva, 1870.

V e l i n o v a, V. Srednobalgarskiyat prevod na Hronikata na Konstantin Manasiy  negoviyat literaturen kontekst. Sofia, 2013.

V i k t o r o v, A. E. Katalog slavyano-russkih rukopisey, priobretennyh moskovskim publichnym i rumyantsevskim muzeyami v 1868 g. posle D. V. Piskareva. Moskva, 1871.

V o s t o k o v, A. H. Opisanie russkih i slovenskih rukopisey Rumyantsevskogo muzeuma. Sankt-Peterburg, 1842.

V z d o r n o v, G. I. Rol’ slavyanskih monastyrskih masterskih pis’ma Konstantinopolya i Afona v razvitii knigopisaniya i hudozhestvennogo oformleniya russkih rukopisey na rubezhe XIV–XV vv. – TODRL, 23 (1968), s. 171–198.

Y a t s i m i r s k i y, A. I. Iz slavyanskih rukopisey. Teksty i zametki. Moskva, 1898.

Y a t s i m i r s k i y, A. I. Slavyanskie i russkie rukopisi rumynskih bibliotek. Sankt-Peterburg, 1905.