The Word-Formational Category Nomina deminutiva et meliorativa in Bulgarian Manuscripts of the 14th Century

Summary: 

The main objective of this work is to present the formation of diminutive names, combined with the names of small creatures, from eight Middle Bulgarian monuments of the 14th century. The material is presented in word formation types. Methodologically the analysis is based on the theoretical postulates of the Czech linguist M. Dokulil (Dokulil 1962) for the analysis of word formation, introduced for the first time in Bulgaria by Iv. Kochev. The formations are analyzed and classified according to suffixes in order to show the richness formants in the Middle Bulgarian period of the development of the Bulgarian language.

Milena Nakova (Blagoevgrad, Bulgaria)
References: 

A l b e r t i, A.,  M. G a r d z a n i t i. Chetirievangelieto na Ivan Aleksandar v tekstologichnata traditsia na slavyanskite evangelia. – V: P o p o v a, T., H. M i k l a s. Chetirievangelie na tsar Ivan Aleksandar. Izdanie i izsledvane. Viena, 2017, s. 700–742.

B e l o, R. Deminutivnostta v balkanskite ezitsi (Sashtestvitelno ime). Avtoreferat na kandidatska disertatsia. Blagoevgrad, 2003.

C h o l o v a, Tsv. Kam vaprosa za bibleyskite prevodi v Bulgaria. – Godishnik na Departament „Istoria“, NBU, 2 (2007), s. 112–139.

G a g o v a, N. Darzhavna i kulturna politika. Tsar Ivan Aleksandar kato pokrovitel na knizhninata. – V: Istoria na balgarskata srednovekovna literatura. Sofia, 2008, s. 505–510.

G e o r g i e v, Vl. I.,  Iv. D u r i d a n o v (nauchni red.). Balgarski etimologichen rechnik. T. 4. Mingo – padam. Sofia, 1995.

Gramatika na starobalgarskia ezik. Sofia, 1991.

D a n e š, F.,  M. D o k u l i l,  J. K u c h a ř. Tvoření slov v češtinĕ. T. 2. Praha, 1967.

D i m i t r o v a, M. Umalitelnite imena v knizhovnia balgarski ezik. – Izvestia na instituta za balgarski ezik, 6 (1959), s. 263–319.

D o k u l i l, M. Tvoření slov v češtinĕ. T. 1. Praha, 1962.

D o m u s c h i e v a, L. Slozhni sashtestvitelni imena v balgarskite narodni govori (Slovoobrazuvane). Kandidatska disertatsia. Sofia, 1993.

D u j č e v, Iv. Letopista na Konstantin Manasi. Sofia, 1963.

H a r a l a m p i e v, Iv. Istoricheska gramatika na balgarskia ezik. V. Tarnovo, 2001.

I v a n o v a - M i r c h e v a, D. Vaprosi na balgarskia knizhoven ezik do Vazrazhdaneto. Sofia, 1987.

Y o v c h e v a, M.,  A. M i l t e n o v a. Konservativni makrozhanrovi sastavi. – V: Istoria na balgarskata srednovekovna literatura. Sofia, 2008, s. 566–568.

K o c h e v, Iv. Osobenosti pri slovoobrazuvaneto na sashtestvitelni imena s emotsionalna otsvetenost v podbalkanskia govor. – V: Slavistichen sbornik (Po sluchay V Mezhdunaroden kongres na slavistite v Sofia). Sofia, 1963, s. 311–318.

K o c h e v, Iv. Dialektni kategorii i tipove pri slovoobrazuvaneto na sashtestvitelnoto ime (sapostavitelno izsledvane varhu material ot tri balgarski govora). – Izvestia na Instituta za balgarski ezik, 20 (1972), s. 107–185.

K o c h e v, Iv.,  Em. K o c h e v a,  T. M o s t r o v a. Slovoobrazuvane na sashtestvitelnoto ime v Suprasalskia sbornik. – V: Prouchvania varhu Suprasalskia sbornik. Sofia, 1980, s. 131–136.

K o v a c h e v a, P. Sashtestvitelnite sas sufiksi -ostъ i -ota v proizvedeniyata na Evtimiy Tarnovski i Grigoriy Tsamblak. – V: Tarnovska knizhovna shkola. Т. 2. Uchenitsi i posledovateli na Evtimiy Tarnovski. Sofia, 1980, s. 273–385.

K r a s t e v, B. Umalitelnostta v balgarskia ezik. Sofia, 1976.

M i r c h e v, K. Istoricheska gramatika na balgarskia ezik. 3. izd. Sofia, 1978.

M o s t r o v a, T. Slovoobrazuvatelni tendentsii v razvitieto na balgarskia knizhoven ezik prez Srednovekovieto (Kirilo-Metodievite traditsii v pametnitsi ot XIV v.) (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 24). Sofia, 2015.

N a k o v а, M. Imena za varshiteli na deystvie (Nomina actoris) vav Vrachanskoto evangelie ot XIII ili XIV vek. – Proglas, 25 (2016), № 2, s. 247–257.

N a k o v a, M. Prefiksni obrazuvania v srednobalgarski pametnitsi ot XІV vek. – V: Kulturen transfer i balgarska identichnost (Sbornik s dokladi ot Tretata mezhdunarodna interdistsiplinarna konferentsia za studenti i doktoranti, Balgarski kulturen institut „Dom Vitgenshtayn“, Viena). Sofia, 2017, s. 9–18.

N a u m o v a, V. Upotrebata na umalitelnite i uvelichitelnite imena v balgarskia ezik. – Izvestia na Seminara po slavyanska filologia, 1 (1905), s. 231–250.

P e r c h e k l i y s k i, L. Slovoobrazuvatelni kategorii i tipove pri sashtestvitelnite imena v Troyanskia damaskin ot XVII v. Blagoevgrad, 2008.

P e r c h e k l i y s k i, L. Umalitelni i hipokoristichni imena. Nazvania za malki i mladi sashtestva i sashtnosti (s ogled na slovoobrazuvaneto v starobalgarskia ezik). – V: Sbornik s dokladi ot zaklyuchitelnata konferentsia po proekt „Kompyutarni i interaktivni sredstva za istoricheski ezikovedski izsledvania“. Sofia, 2011, s. 113–123.

P e r c h e k l i y s k i, L.,  M. N a k o v a. Narodnostnite i zhitelskite imena v Ivan-Aleksandrovoto evangelie ot XІV vek. – V: Svetat e slovo, slovoto e svyat: Sbornik, posveten na 25-godishninata ot sazdavaneto na Filologicheskia fakultet na YuZU „Neofit Rilski“. Blagoevgrad, 2016, s. 109–114.

P e t k o v, P. Leksikalni i slovoobrazuvatelni varianti v teksta na Skitskia paterik. – V: Preslavska knizhovna shkola. T. 9. Sofia, 2006, s. 120–134.

P o p o v a, T.,  H. M i k l a s. Chetirievangelie na tsar Ivan Aleksandar. Izdanie i izsledvane. Viena, 2017.

S l a v o v a. T. Lesnovski parenesis. – V: Starobalgarska literatura. Entsiklopedichen rechnik. Sofia, 2003, s. 277.

S ł a w s k i, Fr. Zarys słowótworstwa prasłowiańskiego. – In: Słownik prasłowiański. T. 1. А–В. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1974, p. 43–141.

S o t i r o v a - M i l c h e v a, N. Balgaro-gratski leksikalni hibridi (sashtestvitelni imena). Disertatsionen trud. Blagoevgrad, 2016.

S p a s o v a, M. Slozhni dumi v sachineniyata na Grigoriy Tsamblak. Veliko Tarnovo, 1999.

T e t o v s k a - T r o e v a, M. Konkurentsia na sufiksite. – Balgarski ezik, 33 (1983), № 2, s. 149–153.

T o d o r o v, T. At. (оtg. red.). Balgarski etimologichen rechnik. T. 7. Slovo – teryasvam. Sofia, 2010.

T o t o m a n o v a, A.-M. Problemi na imenata s nt-osnovi v starobalgarski ezik. – Palaeobulgarica, 21 (1997), № 3, s. 70–76.

T s e y t l i n, R. M. Leksika drevnebolgarskih rukopisey. Sofia, 1986.

T s o n e v, B. Vrachansko evangelie (= Balgarski starini. Kn. 4). Sofia, 1914.

T s o n e v, B. Istoria na balgarskia ezik. T. 1. 3. izd. Sofia, 1984.