On the Copies of the Encomium to Cyril and Methodius

Summary: 

The article is dedicated to the copies of the Encomium to Cyril and Methodius. This work is known in 36 copies, 4 of which are found in late scholarly transcripts from the 19th c. Observations are made on the contents of the manuscripts in which the Encomium is copied and on the relationship of the accompanying texts from the circle of Cyrillomethodian sources. The manuscripts’ bibliographic data are also specified.
Special attention is paid to the examination of one fragment of the work, which is preserved in two copies and where one part of the Encomium is inserted after the end of Vita Constantini. The two texts are identical. This part of the text has been adapted as a natural continuation of the narrative of the Vita about the events after the death of Cyril. A major editorial intervention can be seen in the text of the letter of Pope Adrian. The supplement presents the text of the letter according to the three main sources: Vita Methodii, Encomium to Cyril and Methodius, and the Addition.

Boyka Mircheva (Sofia, Bulgaria)

References: 

B a r s o v, E. V. Chet’i-minei brat’ev Denisovyh. – Sbornik stat’ey v chest’ Matveya Kuz’micha Lyubavskogo. Petrograd, 1917, s. 663–708.

B o d y a n s k i y, O. M. O vremeni proishozhdeniya slavyanskih pis’men. Moskva, 1855.

B o d y a n s k i y, O. M. Kirill i Mefodiy. Sobranie pamyatnikov o deyatel’nosti sv. pervouchiteley i prosvetiteley slavyanskih plemen otnosyashchihsya. – Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey rossiyskih, 1863, № 2, s. 1–225.

B o d y a n s k i y, O. M. Kirill i Mefodiy. Sobranie pamyatnikov o deyatel’nosti sv. pervouchiteley i prosvetiteley slavyanskih plemen otnosyashchihsya. – Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey rossiyskih, 1865, № 1, s. 1–96.

B o d y a n s k i y, O. M. Kirill i Mefodiy. Sobranie pamyatnikov o deyatel’nosti sv. pervouchiteley i prosvetiteley slavyanskih plemen otnosyashchihsya. – Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey rossiyskih, 1865, № 2, s. 1–65.

B o d y a n s k i y, O. M. Kirill i Mefodiy. Sobranie pamyatnikov o deyatel’nosti sv. pervouchiteley i prosvetiteley slavyanskih plemen otnosyashchihsya. – Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey rossiyskih, 1866, № 2, s. 64–152.

B o d y a n s k i y, O. M. Kirill i Mefodiy. Sobranie pamyatnikov o deyatel’nosti sv. pervouchiteley i prosvetiteley slavyanskih plemen otnosyashchihsya. – Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostey rossiyskih, 1873, № 1, s. 399–534.

D e r z h a v i n, A. prot. Raduyut vernyh serdtsa. Chetii-minei Dimitriya, mitropolita Rostovskogo, kak tserkovnoistoricheskiy i literaturnyy pamyatnik. Ch. 1. Moskva, 2006.

F. 98. E. E. Egorov. Opis’ sobraniya. T. 3. №№ 201–300. XІV–XІX vv. Moskva, 2014. Link.

F e d o t o v a, M. A. K istorii Chet’ih-Miney Dimitriya Rostovskogo: rukopisnye materialy. – Vestnik NGU. Seriya „Istoriya, filologiya“, 11 (2012), № 12 (Filologiya), s. 123–133.

F e d o t o v a, M. A. Iz rukopisnogo naslediya Dimitriya Rostovskogo: „Povest’ ugletskogo arhimandrita Makariya Pokrovskogo“. – Soobshcheniya Rostovskogo muzeya, 20 (2014), s. 60–66.

[F i l a r e t, ieromonah]. Rospis’ knig keleynyh. – Moskvityanin, 1855, № 21–22, s. 79–86.

G r i g o r o v i c h, V. I. Drevneslavyanskiy pamyatnik, dopolnyayushchiy zhitie slavyanskih apostolov, svyatyh Kirilla i Mefodia. – V: Kirillo-Mefodievskiy sbornik. Moskva, 1865, s. 239–270.

I v a n o v a, M. Tekstologicheski problemi na Prostrannoto zhitie na Konstantin-Kiril Filosof (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 22. Kirilo-Metodievski izvori. T. 1.). Sofia, 2013.

K l i m e n t  O h r i d s k i. Sabrani sachinenia. T. 1. Nastavlenia za praznitsite, pouchenia, pohvali i pohvalni slova. Obrabotili Bonyu St. Angelov, Kuyo M. Kuev, Hristo Kodov. Sofia, 1970.

K l i m e n t  O h r i d s k i. Sabrani sachinenia. T. 3. Prostranni zhitia na Kiril i Metodiy. Podgotvili za pechat Bonyu St. Angelov i Hristo Kodov. Sofia, 1973.

L e o n i d, arhim. Svedenie o slavyanskih pergamennyh i bumazhnyh rukopisyah, postupivshih iz knigohranilishcha Svyato-Troitskoy Sergievoy lavry v biblioteku Troitskoy duhovnoy seminarii v 1747 g. (nyne nahodyashchihsya v biblioteke Moskovskoy Duhovnoy akademii). Vyp. 1. Moskva, 1887.

L e o n i d, arhim. Svedenie o slavyanskih pergamennyh i bumazhnyh rukopisyah, postupivshih iz knigohranilishcha Svyato-Troitskoy Sergievoy lavry v biblioteku Troitskoy duhovnoy seminarii v 1747 g. (nyne nahodyashchihsya v biblioteke Moskovskoy Duhovnoy akademii). Vyp. 2. Moskva, 1887.

L e o n i d, archim. Sistematicheskoe opisanie slavyano-russiyskih rukopisey sobraniya grafa A.S. Uvarova v chetyreh chasyah s 13 snimkami. Ch. 2. Moskva, 1893.

M a l y s h e v, V. I. Zametki o rukopisnyh sobraniyah Leningrada, Chernovits, Rigi, Dvinska i drugih gorodov. – Trudy Otdela drevnerusskoy literatury, 7 (1949), s. 455–468.

M i r c h e v a, B. Opis na prepisite na slavyanskite izvori za Kiril I Metodiy i tehnite uchenici (= Kirilo-Metodievski studii. Kn. 23. Kirilo-Metodievski izvori. T. 2). Sofia, 2014.

N i k o l o v a, Sv. Problemat za palnoto izdanie na Kirilo-Metodievskite izvori. –V: Kirilo-Metosievski Studii. Kn. 3. Sofia, 1986, s. 9–17.

Opisanie rukopisey Sinodal’nogo sobraniya (nevoshedshih v opisaniem A. V. Gorskogo i K. I. Nevostrueva). Sost. T. N. Protas’eva. Ch. 1. Moskva, 1970 (№ 577–№ 819).

Š a f a ř í k, P. Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův. V Praze, 1851 (2. ed. 1873).

S h l y a p k i n, I. A. Sv. Dimitriy Rostovskiy i ego vremya (1651–1709). Sankt-Peterburg, 1891. Prilozheniya, s. 54–58.

S v e n t s ї t s’ k i y, I. Opis rukopisiv Narod’nogo domu z kolektsii A. Petrushevicha. Ch. 1 (= Rukopisi L’vivskih zbirok. Vyp. II–III. Ukraїns’ko-rus’kiy arhiv. Vidae Istorichno-filosofichna sektsiya Naukovogo tovaristva im. Shevchenko. T. VI–VII). L’viv, 1906.

V a š i c a, J.,  J. V a j s. Soůpis staroslovénských rukopisů Národného musea v Praze. Praha, 1957.

V i k t o r o v, A. E. Opisi rukopisnyh sobraniy v knigohranilishchah Severnoy Rossii. Sankt-Peterburg, 1890.

Y u h i m e n k o, E. M. Chetii Minei brat’ev Denisovyh: novye nahodki. – V: Russkaya agiografiya: Issledovaniya. Materialy. Publikatsii. Sankt-Peterburg, 2011, s. 302–308.