The Glagolitic Alphabet and the Creed: on the Question of the Christological Content of the First Slavic Alphabet

Summary: 

The purpose of the article is on the basis of modern discursive and semiotic approaches to show the reflection of the theme of faith in the direct sources of the Cyrillo-Methodian corpus and texts dedicated to saints Cyril and Methodius, the explicitness of the complex of the right faith both at the discursive level and in the symbolic code of Glagolitic alphabet.

Lyudmila Karpenko (Samara, Russia)

References: 

A n a s t a s i i  B i b l i o t h e c a r i i. Ad Carolum Calvum Imperatorem. Epistola II. – In: Migne, J.-P. Patrologiae Cursus Completus. Series Latina. Т. 129. Paris, 1879, p. 739–741.

B a r l i e v a, S. Cyrillo-Methodiana et varia Mediaevalia. Pametnitsi na kirilo-metodievskata traditsia. Sofia, 2019.

B i r n b a u m, H. Some remaining puzzles in Cyrillo-Methodian Studies. – Slovo, 47–49 (1999), p. 7–32.

D a m a s k i n o s, I. Ἔkdosis akribis tis orthodoxou pisteos. – In: Migne, J.-P. Patrologia Cursus Completus. Series Graeca. T. 94. Paris, 1864, p. 790–1227.

D a u n t o n - F e a r, A. Can We Hear the Spoken Words of Gregory of Nazianzus? – Scrinium, 13 (2017), p. 72–75.

D o b r e v, Iv. Znakat T v glagolicheskite tekstove. – Ezik i literaturа, 1980, № 2, s. 40–43.

D o b r e v, Iv. Glagolitsata. Sofia, 2005.

F l o r o v s k i y, G. V. Puti russkogo bogosloviya. Vil’nyus, 1991.

F l o r y a, B. N. Kommentarii k Zhitiyu Konstantina. – V: Skazania o nachale slavyanskoy pis’mennosti. Moskva, 1981, s. 105–142.

G e g e l’, G. V. F. Estetika. T. 2. Moskva, 1969.

G e i t l e r, L. Die albanesischen und slavischen Schriften. Wien, 1883.

Grigorios o Theologos Logos KTh′. Theologikos tritos, peri Yiou. – In: Migne, J.-P. Patrologia Cursus Completus. Series Graeca. T. 36. Paris, 1858, p. 73–104.

I v a n o v a, T. A. O nazvaniyah slavyanskih bukv i o poryadke ih v alfavite. – Voprosy yazykoznaniya, 1969, № 6, s. 48–55.

I v a n o v a, T. A. Glagolitsa: novye gipotezy (neskol’ko kriticheskih zamechaniy po povodu novyh issledovaniy o pervoy slavyanskoy azbuke). – Trudy Otdela drevnerusskoy literatury, 56 (2004), s. 78–93.

I l c h e v, P. Azbuki. – Kirilo-Metodievska entsiklopedia. T. 1. Sofia, 1985, s. 47–48.

I l c h e v, P. Glagolitsa – Kirilo-Metodievska entsiklopedia. T. 1. Sofia, 1985, s. 491–509.

J a g i ć, I. V. Glagolicheskoe pis’mo. – V: Entsyklopediya slavyanskoy filologii. Vyp. 3. Sankt-Peterburg, 1911, s. 51–257.

K a r p e n k o, L. B. 33 bukva glagolitsy: solntseobraznyy simvol sakral’nogo yazyka Hristianstva. – Volshebnaya gora, 6 (1997), s. 268–272.

K a r p e n k o, L. B. Glagolitsa – slavyanskaya svyashchennaya azbuka (semioticheskiy analiz v kontekste Biblii). Samara, 1999.

K a r p e n k o, L. B. Svyashchennaya azbuka Kirilla. Samara, 2004.

K a r p e n k o, L. B. Glagolitsa sv. Kirilla: k istokam slavyanskoy duhovnosti – Gosudarstvo, religiya, tserkov’ v Rossii i za rubezhom. Moskva, 2 (2009), s. 16–39.

K a r p e n k o, L. B. Smyslovoy kompleks o Hriste Nikeyskogo Simvola very v azbuke sv. Kirilla – V: Mezhdunarodnaya nauchnaya russko-grecheskaya konferentsiya pod egidoy Vselenskogo patriarhata „Missionerskiy, filologicheskiy i kul’turnyy vklad svyatyh ravnoapostol’nyh Kirilla i Mefodia v prosveshchenie slavyanskih narodov, ego znachenie v kontekste dal’neyshego uglublenia svyazey Gretsii i Rossii“. Iraklion, 4–7 noyabrya 2016. Iraklion, 2016, s. 14–17.

K i p a r s k i y, V. R. Otvet na vopros „Kakoy iz slavyanskih alfavitov drevnee... “. – V: Sbornik otvetov na voprosy po yazykoznaniyu: К IV Mezhdunarodnomu s”ezdu slavistov. Moskva 1958, s. 315–316.

K i p a r s k i y, V. R. O proishozhdenii glagolitsy. – V: Kliment Ohridski: Materiali za negovoto chestvuvane po sluchay 1050 godini ot smartta mu. Sofia, 1968, s. 91–97.

L e b e d e v, A. P. Vselenskie sobory IV i V vekov. Sankt-Peterburg, 1879.

L u h o v i t s k i y, L. V. Grecheskiy original „Napisaniya o pravoy vere“ Konstantina Filosofa: strukturnaya organizatsiya i polemicheskie zadachi. – Slavyanovedenie, 2007, № 5, s. 65–73.

M a r e š, F. Otvet na vopros „Kakoy iz slavyanskih alfavitov drevnee...“. – V: Sbornik otvetov na voprosy po yazykoznaniyu: К IV Mezhdunarodnomu s”ezdu slavistov. Moskva, 1958, s. 312–314.

M a r e š, Fr. Hlaholice na Moravě a v Čechách. – Slovo, 21 (1971), p. 133–199.

M i k l a s, H. Jesus-Abbreviatur und Verwandtes: Zu einigen Rätseln der glagolitischen Schriftentwicklung am Material der Azbucnaja molitva. – In: Honselaar, W., H. van der Taak, E. de Haard, A. Barentsen, J. Popovski (eds.). Time Flies: A Festschrift for William R. Veder (= Pegasus Oost-Europense Studies, 2). Amsterdam, 2003, p. 171–204.

M i k l a s, H. Po sledite na Konstantinovata glagolica. – Palaeobulgarica, 31 (2007), № 1, p. 3–26.

N i k o l o v a, Sv. Problemat za filosofskite vazgledi na Konstantin-Kiril. – V: Kirilo-Metodievski studii. Kn. 5. Sofia, 1988, s. 17–48.

N i k o l o v a, Sv. Savremennite Kirilo-Metodievski izsledvania v Evropa – posoki, rezultati, perspektivi. – Palaeobulgarica, 43 (2019), № 2, s. 3–18.

R a č k i, Fr. Pismo slovensko. Zagreb, 1861.

Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interprets. Ed. A. Rahlfs. Vol. 2. Stuttgart, 1935.

S e v e r’ y a n o v, S. N. Suprasl’skaya rukopis’ (= Pamyatniki staroslavyanskogo yazyka. Т. 2. Vyp. 1). Sankt-Peterburg, 1904.

S i n a j s k i y, I. Grechesko-russkiy slovar’. Ch. 2. Moskva, 1879.

S i n i t s y n a, N. V. Poslanie konstantinopol’skogo patriarha Fotiya kniaz’u Mihailu Bolgarskomu v spiskah XVI v. – Trudy Otdela drevnerusskoy literatury. T. XXI. Moskva–Leningrad, 1965, s. 96–125.

S l a v o v a, T. Slavyanskiyat prevod na Poslanieto na patriarh Fotiy do knyaz Boris-Mihail. Sofia, 2013.

S l a v o v a, Т. Slavyanskiyat prevod na Poslanieto na patriarch Fotiy do knyaz Boris-Mihail i knizhninata ot XIV vek. – V: Srednovekovniyat chovek i negoviyat svyat. Sbornik v chest na 70-ta godishnina na prof. d.i.n. Kazimir Popkonstantinov. Veliko Tarnovo, 2014, s. 287–289.

Slovo pohval’noe na pamyat’ Kirilla i Mefodia (ser. XII v.). – V: Zhitiya Kirilla i Mefodia. Moskva–Sofia, 1986, s. 198–210.

Starobalgarski rechnik. T. 2. Otg. red. D. Ivanova-Mircheva. Sofia, 2009.

Slovar’ russkogo yazyka XI–XVII vv. Vyp. 18 (Potka–Prenachal’nyy). Gl. red. G. A. Bogatova.  Moskva, 1992.

Staroslavyanskiy slovar’ (po rukopisyam X–XI vekov). Pod red. R. M. Tseytlin, R. Vecherki, E. Blagovoy. Moskva, 1994.

S t e p a n o v, Yu. S. Neskol’ko gipotez ob imenah bukv slavyanskih alfavitov. – Voprosy yazykoznaniya, 1991, № 3, s. 23–45.

T a y l o r, I. Über den Ursprung des glagolitischen Alphabets. – Archiv für slavische Philologie, 5 (1881), p. 191–192.

T k a d l č i k, V. Über den Ursprung der Glagolica. – In: Miklas, H., S. Richter, V. Sadovski (Hrsg.). Glagolitica: Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien, 2000, S. 9–32.

T s c h e r n o c h v o s t o f f, G. Zum Ursprung der Glagolica. – Studia Slavica Finlandensia, 12 (1995), p. 141–150.

Uspenskiy sbornik XII–XIII vv. Pod red. S. I. Kotkova. Moskva, 1971.

U s p e n s k i y, B. A. O proishozhdenii glagolitsy. – Voprosy yazykoznania, 2005, № 1, s. 63–76.

V e d e r, W. Das glagolitische Alphabet der Azbučna Molitva. – In: Miklas, H., S. Richter, V. Sadovski (Hrsg.). Glagolitica. Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien, 2000, S. 77–87.

V e l c h e v a, B. Abetsedar. – Kirilo-Metodievska entsiklopedia. T. 1. Sofia, 1985, s. 20–26.

V e l c h e v a, B. Otnovo za glagolitsata. – Palaeobulgarica, 25 (2001), № 2, s. 16–20.

V e r e s h c h a g i n, E. M. Kirillovo „Napisanie o pravoy vere“. – V: Vereshchagin, E. M. Tserkovnoslavyanskaya knizhnost’ na Rusi: lingvotekstologicheskie razyskaniya. Moskva, 2001, s. 15–77.

V e r e s h c h a g i n, E. M. Kirillov kanon na obretenie moshchey Klimenta Rimskogo – V: Vereshchagin, E. M. Tserkovnoslavyanskaya knizhnost’ na Rusi: lingvotekstologicheskie razyskaniya. Moskva, 2001, s. 94–148.

V e r e s h c h a g i n, E. M. Izlozhenie geometricheskoy gipotezy genezisa glagolitsy. – V: Mezh”yazykovye, mezhkul’turnye, mezhvremennye i mezhdistsiplinarnye razyskaniya s dvumya prilozheniyami. Moskva, 2012, s. 345–369.

Y u r c h e n k o, A. I. K probleme identifikatsii odnogo iz drevneyshih pamyatnikov slavyanskoy pis’mennosti, prezhde izvestnogo kak „Napisanie o pravoy vere Konstantina-Kirilla, prosvetitelya slavyan“. 2002. http://www.textology.ru/urch/pv/pv1.pdf Дата последнего посещения 02.03.2020.

Zhitiya Kirilla i Mefodiya. Moskva–Sofia, 1986.