Bulgarian Empresses in the Medieval Slavic Monuments

Summary: 

     The article aims at presenting all sources in Cyrillic containing information on mediaeval Bulgarian empresses. Valuable Cyrillic sources are the lists of Bulgarian empresses in mediaeval beadrolls; some marginal notes; several epigraphic monuments – inscriptions on stone and walls, inscriptions around miniatures, inscriptions on stamps, coins, pots and other objects. Information about the tsaritsas is also available in monuments of the Old Bulgarian Church literature.
     Unfortunately, listing the types of sources is almost equal to the number of sources themselves, i.e. of each type there is one or at most two examples. Special attention is paid to the beadroll in Tsar Boril’s Synodicon, which mentions ten of all the 24 known Bulgarian empresses, giving scarce information about their family life and their religious life. The latter is enriched with some data from hagiographic writings, inscriptions, marginal notes, donor portraits, which are also analyzed. The Cyrillic sources contain even poorer evidence on the participation of the empresses in politics, but, sparse as they are, they are presented and analyzed in the article. The author also occupies herself with the specific issues raised by the Tarnovo epitaph, written on behalf of a royal woman, and by the epithet “holy-born” or “born-by-light” used to describe the Vidin empress Anna in the marginal note from the Bdinski zbornik of 1359/60. Serbian Cyrillic sources containing evidence on Bulgarian empresses, though few, are also an important part of the research.
     The sad conclusion of the review of the Cyrillic monuments, used to uncover facts about medieval Bulgarian empresses, is that they are not only scarce, but also fragmented and sometimes contradictory. Not only is the voice of the empresses themselves missing, but there is also a lack of men's view of the lives and deeds of the tsaritsas, whose history is only revealed by indirect information preserved in the Cyrillic monuments.

Sashka Georgieva (Sofia, Bulgaria)

References: 

A n d r e e v, Y. Edna neizvestna vlashka printsesa v dvora na tsar Ivan Aleksandar. – V: Dokladi 6, Balgarskite zemi v drevnostta. Balgariya prez Srednovekovieto, Vtori mezhdunaroden kongres po balgaristika. Sofia, 1987, 638–650.

A n g e l o v, P. Bolgarskaya istoria v serbskih rodoslovnyh tekstah i letopisyah (IX–XIV vv.). – Palаeobulgarica, 5, 1981,  №  2, 19–34

A r i z a n o v a, S. Bаlgarskata vladetelka po danni na agiografskata knizhnina ot XIII–XIV vek – idealen obraz i realna lichnost. – V: Kyustendilski chetenia 2007. Zaedno ili razdeleni. Evropa na sаyuzite, lichnostite i regionite.

A v d e v, S. Srebаrnite moneti na tsar Mihail Asen (1337–1355). – Numizmatika, 14, 1980, № 3, 13–21.

B o z h i l o v, I. Familiyata na Asenevtsi (1186–1460). Genealogia i prosopografia. Sofia, 1985.

B o z h i l o v, I. Balgarite vav Vizantiyskata imperia. Sofia, 1995.

B o z h i l o v, I., A. Totomanova, I. Bilyarski. Borilov sinodik. Izdanie i prevod. Sofia, 2011.

B o z h k o v, A. Balgarskata istoricheska zhivopis. Sofia, 1972.

D a n c h o v, N., I. Danchov. Balgarska entsiklopedia. Sofia, 1993.

D u j č e v, I. Prinosi kam istoriata na Ivan Asen II. – Bаlgarsko srednovekovie. Prouchvania vаrhu politicheskata i kulturnata istoria na srednovekovna Bаlgaria, Sofia, 1972, 289-321.

D u j č e v, I. Iz starata balgarska knizhnina. T. 2. Sofia, 1944.

G a l a b o v, I. Nadpisite kam Boyanskite stenopisi. Sofia, 1963.

G e o r g i e v a – G a g o v a, N., M. P e t r o v a. Koya e “svetorodnata tsaritsa Anna” ot Bdinskia sbornik? – V: Svetogorska obitel Zograf. T. 3. Sofia, 1999, 257–264.

G e o r g i e v a, S. Zhenskoto ktitorstvo v srednovekovna Balgaria. – Istoricheski pregled, 47, 1991, № 8, 44–52.

G e o r g i e v a, S. Tsaritsa Teodora i nachaloto na kraya. – V: Osmanskata invazia na Balkanite i krayat na srednovekovnata balgarska darzhava (XIV–XV v.). Dokladi ot mezhdunarodnata nauchna konferentsia, provedena vav VTU „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ (19–20 may 1993 g.) (= Trudove na VTU „Sv. sv. Kiril i Metodiy“, Istoricheski fakultet, tom 32, kniga 3, 1994), 133–138.

G e o r g i e v a, S. Zhenata v balgarskoto Srednovekovie. Plovdiv, 2011.

G e o r g i e v a, S. Balgarskata tsaritsa Anna (1221–1237). Edin razlichen pogled kam dve desetiletia ot srednovekovnata ni istoria. – Istoricheski pregled, 70, 2014, № 3–4, 31–46.

G e o r g i e v a, S. Oshte vednazh za vlashkata printsesa – snaha na tsar Ivan Aleksandar. – V: Dobrudzha 32. Sbornik v chest na 60 godini prof. din Georgi Atanasov. Silistra, 2017, 375–380.

G o l u b i n s k i y, E. Istoria Russkoy Tserkvi. Tom 1. Chast' 2 Period pervyy, Kievskiy ili do-mongol'skiy. http://azbyka.ru/otechnik/Evgenij_Golubinskij/istorija-russkoj-tserkvi-t... (посетен на 23.02.2019 г.).

G o s h e v, I. Tarnovski tsarski nadgroben nadpis ot 1388 godina (= Balgarski starini, kn. XIV) Sofia, 1945, tabl. I.

G y u z e l e v, V. Papstvoto i balgarite prez Srednovekovieto. Plovdiv, 2009.

H r i s t o v a, B., D. K a r a d z h o v a, E. U z u n o v a. Belezhki za balgarskite knizhovnitsi X–XVIII vek. T. 1 (X–XV век).

I v a n o v, Y. Izbrani proizvedenia. Sast. i red. B. St. Angelov. T. 1. Sofia, 1982.

I v a n o v a, V. Dva nadpisa ot Asenevtsi – Batoshevskiyat i Vrachanskiyat. – Izvestia na balgarskia arheologicheski institut, 15, 1946, 132–135.

Y o r d a n o v, I. Korpus na pechatite na srednovekovna Bulgaria – addenda et corrigenda. – Numizmatika i epigrafika, 1, 2003, 95–113.

K a r a g e o r g i e v a, S., A. Boyadzhiev. Tsaritsa Anna i Bdinskiyat sbornik. – Minalo, 4, 1996, 27–34.

K o d o v, Hr. Opisi na slavyanskite rakopisi v bibliotekata na BAN. Sofia, 1969.

K o t s e v a, E. Aleksandriysko-popgerasimovo pismo v balgarski rakopisi ot vtorata polovina na XIV v. – Starobalgarska literatura, 1, 1971, 369–401.

Latisnki izvori za balgarskata istoria. T. 3. Sofia, 1965.

M i h a l j č i ć, R. Lazar Hrebeljanović. Istorija, kult, predanje. Beograd, 2001.

M u s h m o v, H. Edna nova srebarna moneta ot tsaritsa Irina sas sina i Mihail. – V: Sbornik v chest na V.N. Zlatarski. Sofia, 1925, 185– 186, obr. 4.

M u s h m o v, H. Zhenskiyat obraz v balgarskata numizmatika. – Izvestia na Istoricheskoto druzhestvo, 11–12, 1931–1932, 16 –168.

N i k o l o v, G. Kratki belezhki za Desislava – monahinya Devora i brakovete na tsar Ivan Shishman. – V: Obraz i slovo. Yubileen sbornik po sluchay 60-godishninata na prof. Aksinia Dzhurova. Sofia, 2004, 285–288.

N i k o v, P. Turskoto zavoevanie na Bulgaria i sadbata na poslednite Shishmanovtsi. – Balgarska istoricheska biblioteka, 1, 1928, № 1, 113–159.

N o v a k o v i ć, S. Zakonski spomeniсi srpskih država srednjega veka. Beograd, 1912.

O v c h a r o v, N. Za pravilnoto chetene na tarnovskia nadgroben nadpis ot tsarkvata „Sveti Chetirideset machenitsi“ (po povod edna hipoteza). – Arheologia, 27, 1995, № 1, 46–52.

P e n c h e v, V. Kolektivna monetna nahodka (XIV v.) ot s. Tishevitsa, Vrachansko. – Numizmatika, 17, 1983, № 2, 15–24; № 3, 27–43.

P r e m o v i ć, M. Jelena kćer kneginje Milice – spona Lazarevića i Blašića. – V: Kneginja Milica – monahinja Jevgenija i njeno doba. Tematski zbornik. Trstenik, 2014, 209–222.

P u r k o v i ć, A. Kćeri kneza Lazara. Melburn, 1957.

R a d o j i č i ć, Đ. Stari srpski književnici XIV–XVII veka. Rasprave i članci. Beograd, 1942.

S p a s i ć, D., A. Palavestra, D. Mrđenović. Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele.

Stara balgarska literatura. T. 3: Istoricheski sachinenia. Sast. i red. I. Bozhilov. Sofia, 1983.

Stara balgarska literatura, T. 4: Zhitiepisni tvorbi. Sast. i red. Kl. Ivanova. Sofia, 1986.

S t o ј a n o v i ć, L. Stari srpski rodoslovi i letopisi. Sremski Karlovсi, 1927. https://www.scribd.com/document/117874946/Ljubomir-Stojanovic-Stari-srps....

S u b o t i ć, G. Portret nepoznate bugarske сariсe. – Zograf, 27, 1998–1999, 93–102.

T s i b r a n s k a - K o s t o v a. Slovesni formuli za tsarskata vlast prez Srednovekovieto: Tsar Yoan Aleksandar (1331–1371). – In: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Biała Podlazka, 2009, 76–90.

V a s i l i e v, A. Ktitorski portreti. Sofia, 1980.

V e s e l i n o v i ć, A., R. Ljušić. Srpske dinastije. Novi Sad–Beograd, 2001.

Z h i v k o v a, L. Chetveroevangelieto na tsar Ivan Aleksandar. Sofia, 1980.

Zakonik Stefana Dušana cara srpskog 1349. i 1354., priredio i izdao S. Novaković, Beograd, 1870. http://www.uzzpro.gov.rs/doc/biblioteka/bib-propisi/pravni-i-politicki-s....

 

A n d r e e s c u, S. Alliances dynastiques des princes de Valachie (XIVe–XVIe siècles). – Revue des Études Sud-Est Européennes, XXIII, 4, 1985, 359–361.

Bdinski zbornik. An Old-Slavonic Menologium of Women Saints (Ghent University Library Ms. 408, A.d. 1360). Edited and annoted by J. L. Scharpe and F. Vincke. With an Introduction by E. Voordeckers. Bruges, 1973.

F i n e, J. The Late Medieval Balkans. A critical survey from the late twelfth century to the Ottoman conquest. Michigan, 2009.

G e o r g i e v a, S. The Byzantine princesses in Bulgaria. – Byzantinobulgarica, 9, 1994, 163–201.

G e o r g i e v a, S. The Last Bulgarian-Wallachian Diplomatic Marriage in the Middle Ages: Facts and Hypotheses. – Вulgaria Мediaevalis, 8, 2017, 483–494.

G e o r g i u s  A c r o p o l i t a. Opera recensuit A. Heisenberg. Vol. 1. Lipsiae, 1903.

I o r g a, N. Domniţa Anca şi patronagiul ei literar. – Memoriile secţiunii istorice – Academia Romănă, S. III, A. IV 1925, 373–377.

K a ł u ż n i a c k i, E. Werke des Patriarchen von Bulgarien Euthymius (1375–1393). Wien, 1901.

M i k l o s i c h,  F. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae, 1865.

M l a d j o v, I. The children of Ivan Asen  II and Irene Komnene: Contribution to the Prosopography of Medieval Bulgaria. – Bulgaria Mediaevalis, 3, 2012, 490–495.

N i c e p h o r i  G r e g o r a e  Byzantina Historia. Vol. 1–3. Bonnae, 1829.

P e t r o v a - T a n e v a, M. The Bdinski Sbornik: A Study of a Мedieval Bulgarian Boоk (Historical, Typological, and Textual Analysis) (= Annual of Medieval Studies at CEU. Vol. 10). Budapest, 2004, 253–259.

S ă l ă g e a n, T. Romanian Society in the Early Middle Ages (9th–14th Centuries AD). – In: Pop, I.-A., I. Bolovan (eds.). History of Romania: Compendium. Romanian Cultural Institute (Center for Transylvanian Studies), Cluj-Napoca, 2006, 133–207.

T h e i n e r, A. Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. Vol. 2. Roma, 1860.