Брой XIII (1989), 3

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
 • Dimitar Angelov (Sofia, Bulgarien). Parallele in den sozial-okonomischen Verhaltnissen der mittelalterlichen balkanischen Staaten, с. 3–13. PDF
 • Стамен Михайлов (София, България). Средновековният град Вичина на дунавския остров Пъкуюл луй Соаре. По следите на една хипотеза, с. 14–23. PDF
 • Людмила Лаптева (Москва, СССР). Изучение истории Болгарии в Московском университете в конце XIX – начале XX веков, с. 24–38. PDF
 • Georgi Т. Rikov (Sofia, Bulgaria). Old Bulgarian радити, нерадити and неродити, с. 39–41. PDF
 • Мария Тихова (Шумен, България). Към синтаксиса на Римския патерик, с. 42–52. PDF
 • Ана Стойкова (София, България). Към историята на преводите на Физиолога в средновековните балкански литератури, с. 53–60. PDF
 • Анисава Милтенова (София, България). Новооткрит „близнак“ на Беляковския апокрифен сборник, с. 61–73. PDF
 • Дарина Караджова (София, България). За един отново открит ръкопис от съвместната дейност на Йосиф Брадати и Никифор Рилски от 1753 г., с. 74–82. PDF
 • Христо Трендафилов (Шумен, Болгария). Пространное житие Константина-Кирилла и „Просветитель“ Иосифа Волоцкого, с. 83–98. PDF
 • Николай Дылевский (София, Болгария). О гражданской позиции Димитрия Ростовского – проповедника и обличителя, с. 99–109. PDF
Преглед: 
 • Татяна Мострова (София, България). Нови приноси в изследването на кирило-методиевската проблематика, с. 110–114. PDF
  Хиляда и сто години от смъртта на Методий. Кирило-Методиевски студии. Книга 4. С., Издателство на Българската академия на науките, 1987. 519 с.
 • Eлена Томова (София, България). Изкуството на старобългарското слово през XIII век, с. 115–118. PDF
  Българската литература и книжнина през XIII век. Под редакцията на Иван Божилов и Стефан Кожухаров. С., Български писател, 1987. 316 с.
 • Ванда Стемпняк (Краков, Полша). Балкански черти в старобългарския език, с. 119–121. PDF
  А н г е л и н а  М и н ч е в а. Старобългарският език в светлината на балканистиката. С., 1987. 160 с.
 • Галина Филипова (София, България). Международна конференция за южнославянските ръкописи, с. 122–125. PDF