Брой XVI (1992), 2

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 

Иван Божилов (София, България). Слово за Учителя, с. 3–5. PDF

 • Светлина Николова (София, Болгария). Дело Кирилла и Мефодия и развитие болгарской средневековой литературы, с. 6–15. PDF
 • Климентина Иванова (София, България). Неизвестна служба за св. Кирил в състава на Празничен миней от XVII в., с. 16–32. PDF
 • Ангелина Минчева (София, България). За една спорна дума в Пространното житие на св. Методий, с. 33–37. PDF
 • Божидар Райков (София, България). Приписките в системата на старата българска книжнина, с. 38–49. PDF
 • Румяна Павлова (София, Болгария). Житие Феодосия Печерского в южнославянских рукописях XIII – XIV вв., с. 50–67. PDF
 • Ана Стойкова (София, България). Византийската редакция на Физиолога в южнославянската средновековна книжнина, с. 68–76. PDF
 • Анисава Милтенова (София, България). „Видение на пророк Исайя за последните времена“ – историко-апокалиптично съчинение от XIII век, с. 77–81. PDF
 • Александър Наумов (Краков, Полша). За спецификата на църковнославянската литература в Жеч посполита, с. 82–87. PDF
 • Красимир Станчев (София, България). Една старообрядческа компилация по „Беседата“ на Презвитер Козма, с. 88–95. PDF
 • Лидия Денкова (София, България). Символика на „летенето“ в старата българска литература, с. 96–107. PDF
 • Михаил Бъчваров, Николай Кочев (София, България). Философската култура в България и Симеоновият сборник, с. 108–122. PDF
 • Елисавета Мусакова (София, България). Редът на зодиакалните знаци в Симеоновия сборник (Светославов препис от 1073 г.) – опит за реконструкция, с. 123–132. PDF
 • Георги Данчев (Велико Търново, България). Проблематиката на Търновската книжовна школа в научните изследвания на акад. Петър Динеков, с. 133–138. PDF
Преглед: 
 • Екатерина Дограмаджиева (София, България). Първо наборно издание на Симеоновия сборник с изследване на основните му проблеми, с. 139–141. PDF
  Симеонов сборник (по Светославовия пренис от 1073 г.). Т. 1–3. Под общата редакция на акад. Петър Динеков. Т. 1. Изследвания и текст. Редакционна колегия: акад. Петър Динеков, проф. Ангелина Минчева, проф. Румяна Павлова. С., БАН, 1991. 725 с.
 • Боряна Христова (София, България). Първи каталог на ръкописните съкровища от Московския държавен архив, с. 142–144. PDF
  Каталог славяно-русских рукописных книг XIXIV вв., хранящихся в ЦГАДА СССР. Составители: О. А. Князевская, Н. С. Коваль, О. Е. Кошелева и Л. В. Мошкова. Ч. 1–2. М., 1988. 348 с.
 • Георги Минчев (София, България). Семинар по богословие и литургика, с. 145–147. PDF