Брой XXVII (2003), 1

Статии: 
 • Vassil Gjuzelev. Bulgaren und deutsche im Zeitalter der Ottonen (919–1024), с. 3–10. PDF
 • Искра Христова. Атонската редакция на Апостола, с. 11–36. PDF
 • Марияна Цибранска. Правилата на апостолите Петър и Павел в Устюжката кормчая от XIII–XIV в. (Към проблемите на Методиевия Номоканон), с. 37–52. PDF
 • Вера Брюсова. К истории стенописи церкви св. Петра и Павла в Великом Тырнове (О методе исследования), с. 53–74. PDF
 • Кирил Павликянов. Неизвестен славяно-гръцки документ от архива на атонската обител Ватопед, с. 75-84. PDF
 • Иштван Пожгаи. О древнеболгарском протографе Синайского патерика, с. 85-93. PDF
 • Сърджан Пириватрич. За Самуил след Самуил (Представата за цар Самуил и приемниците му във византийските извори om XI–XII в.), с. 94-99. PDF
Преглед: 
 • Стефан Хърков. Четири десетилетия в служба на „звучащата теология“ (Опит за портрет на Елена Тончева), с. 100–107. PDF
 • Екатерина Дограмаджиева. Цялостен обзор на изследванията по славянските ръкописни евангелия, с. 108–110. PDF
  Die altslavische Version der Evangelien. Forschungsgeschichte und zeitgenössische Forschung. Von Marcello Garzaniti. – Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge. Bd. 33. Köln–Weimar–Wien, 2001.795 S.
 • Татяна Славова. Българската традиция през вековете в преводите на Евангелието, с. 111–114. PDF
  Д и а н а  И в а н о в а. Традиция и приемственост в новобългарските преводи на Евангелието. Текстология и език. Пловдив, 2002. 548 с.