Брой XXXI (2007), 2

Статии (Достъпът до статиите в ПДФ формат на този етап е ограничен само за оторизирани потребители – Web of Science и Scopus): 
  • Светлина Николова (София, Болгария). Так называемое Первое слово Иоанна Экзарха Болгарского о Рождестве Христа и его греческий источник, с. 3–20. PDF
  • Вадим Крысько (Москва, Россия). Новые греческие источники канона Кириллу Философу, с. 21–48. PDF
  • Вася Велинова (София, България). Бележки върху „грешките“ в среднобългарския превод на Хрониката на Константин Манасий, с. 49–61. PDF
  • Петер Зубко (Кошице, Словакия). Традицията и наследството на култа към св. Кирил и Методий в Кошицката епархия, с. 62–75. PDF
  • Йордан Табов (София, България), Николай Тодоров (Букурещ, Румъния). Кръст с влашки надпис на жупън Костадин, с. 76–82. PDF
Преглед: 
  • Зарко Ждраков (София, България). Значим принос в българската медиевистика, с. 83–84. PDF
  • Елисавета Мусакова (София, България). Конференция и Кръгла маса върху проблемите при описване на средновековните богослужебни книги, с. 85–89. PDF
  • Веселка Желязкова (София, Болгария). Международная научная конференция „А. И. Соболевский и русское историческое языкознание“, с. 90–100. PDF