Брой XXXII (2008), 3

Статии: 
  • Светлина Николова (София, България). За един неизвестен препис от XIV в. на Климентово слово и някои проблеми на проучването на старобългарските поучителни слова от IX–X в., с. 3–22. PDF
  • Марко Скарпа (Венеция, Италия). У истоков восточно-славянской рукописной традиции Слова на Успение Богоматери (Григория Паламы?) (Рукопись Санкт-Петербург РНБ Кир.-Бел. 32/1109), с. 23–35. PDF
  • Татяна Славова (София, България). Хранениците на владетеля в прабългарските надписи, с. 36–51. PDF
  • Марина Чистякова (Вильнюс, Литва). К уточнению относительной хронологии 1-й и 2-й редакций простого пролога, с. 52–70. PDF
  • Ангел Николов (София, България). Концепцията за предхристиянската писменост и литература на българите в историко-филологическите построения на Г. С. Раковски и някои негови последователи, с. 71–94. PDF
  • Иван Билярски (София, България). Към изследването на връзките на българи със синайския манастир „Св. Екатерина“ (Ms. Sin. Slav. 15), с. 95–106. PDF
Преглед: 
  • Мария Йовчева (София, България). Разгадател на вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години), с. 107–115. PDF
  • Веселка Желязкова (София, България). Издание на забележителен паметник на ранната славянска химнография, с. 116–121. PDF
  • Павел Стефанов (Шумен, България). Нова монография за литургически паметници от Арбанаси, с. 122–124. PDF