Брой XXXIII (2009), 3

Статии: 
  • Стефано Паренти (Рим, Италия). Листы Крылова-Успенского: вопросы методики изучения славянского текста византийских литургий, с. 3–26. PDF
  • Бойка Мирчева (София, България). Още един южнославянски препис на канона за Димитър Солунски, с. 27–40. PDF
  • Светлана Куюмджиева (София, България). Химнографската книга Трополог: извори и идентификации, с. 41–68. PDF
  • Гергана Николова (София, България). Псалтирните цитати в глаголическата Бенедиктинска регула от остров Пашман, с. 69–97. PDF
Преглед: 
  • Ганка Дюлгерова-Христова (София, България). Първо критическо издание на славянския средновековен превод на Беседите на папа Григорий Велики върху Евангелието, c. 98–103. PDF
  • Веселка Желязкова, Стиляна Баталова, Десислава Найденова (София, България). Международна научна конференция „Библейските преводи в славянската традиция и кирило-методиевските извори“, c. 104–116. PDF