Брой XXXV (2011), 3

Статии: 
  • Климентина Иванова (София, България). Новооткрити фрагменти от Празничен миней № 23 в Архива на Българската академия на науките, с. 3–30. PDF
  • Ася Березняк (Йерусалим, Израел). Благословено невежество? Сравнение на източните и западните мисионерски подходи към преноса на знания, с. 31–44. PDF
  • Марияна Цибранска-Костова (София, България). Светци и памети в сборника „Различни потреби“ – Венеция (1571–1572), с. 45–73. PDF
  • Малгожата Сковронэк (Лодзь, Польша). О списке „Апокалипсиса“ Псевдо-Мефодия („Откровения Мефодия Патарского о последних временах“) Государственного архива в Бухаресте, с. 74–115. PDF
Преглед: 
  • Татяна Илиева (София, България). Двоен юбилей за пражката славистика (Емилия Блахова и Вацлав Конзал на 80 години), с. 116–124. PDF
  • Искра Xpucmoвa-Шомова (София, България). Достоен продължител на традициите на виенската славистика: Йоханес Райнхарт на 60 години, с. 125–131. PDF
  • Мария Шнитер (Пловдив, България). Международна конференция „Синай и Йерусалим като кръстопът между Изтока и Запада“, с. 132–136. PDF