Брой XXXIX (2015), 2

Статии: 
 • Цветомира Данова (София, България). Южнославянските преводи на словата за Богородица от Йоан Дамаскин по преписи от ръкописните сбирки в Румъния (Текстологически наблюдения), с. 3–20. PDF
 • Thomas Daiber (Giessen, Germany). Roman or Byzantine Liturgy? Theological terminology in the Vita Methodii , с. 21–47. PDF
 • Христо Андреев (София, България). Надписи с литургиен произход от олтарното пространство на църквата „Св. Петър“ при с. Беренде, с. 48–93. PDF
 • Тома Томов (София, България). Три надписа-графита от храма „Св. София“ в Константинопол, с. 94–109. PDF
Преглед: 
 • Анна-Мария Тотоманова (София, България). Бисерка Пенкова само на 60 години, с. 110–113. PDF
 • Стиляна Баталова (София, България). Нов прочит на темата за Моравската църква, с. 114–119. PDF
  Рецензия за : Maddalena Betti. The Making of Christian Moravia (858–882). Papal Power and Political Reality. Leiden-Boston, Brill, 2014. XIII+251 p.
 • Анета Димитрова (София, България).  Сборник статии върху езика и историята на текста на Славянския апостол, с. 120–124. PDF
  Рецензия за: Славянский Апостол. История текста и язык. Münchenؘ–Berlin–Washington, OttoSagner, 2013. 273 с.