Брой XXXVII (2013), 1

Статии: 
Преглед: 
  • Иван Харалампиев (Велико Търново, България), с. 118–121. PDF
  • Елка Мирчева (София, България), с. 122–125. PDF
  • Веселка Желязкова, Нели Ганчева (София, България), с. 126–136. PDF