Брой XLII (2018), 2

Статии: 
 • Веселка Желязкова (София, България). Четивата от Книга Изход в Триода, с. 3–37. PDF
 • Мария Спасова (Велико Търново, България), Цветомира Данова (София, България). Езикови особености на превода на Исихиевите тълкувания по преписа им в Иван-Александровия Песнивец: към въпроса за времето и мястото на възникване на превода (Част първа), с. 38–60. PDF
 • Ивона Карачорова (София, България). Василиевите молитви в Синайския евхологий и в славянски ръкописни требници и молитвеници от XVIII–XIX в., с. 61–81. PDF
Преглед: 
 • Андрей Бобев (София, България). В памет на Елена Коцева (1936–2018), с. 82–87. PDF
 • Славия Бърлиева (София, България). Нов принос към включването на гръцките ръкописи, съхранявани в България, в пределите на европейското изследователско пространство, с. 88–95. PDF
  Dorotei Getov. A Catalogue of the Greek Manuscripts at the Ecclesiastical Historical and Archival Institute of the Patriarchate of Bulgaria. Vol. 1: Bačkovo Monastery. Thurnhout, Brepols Publishers, 2014. XXII+370, 173 ч./б. ил. + 8 цветни ил.; Vol. 2. Thurnhout, Brepols Publishers, 2017. XX+347, 174 ч./б. + 7 цветни ил. 
 • Татяна Славова (София, България). Издание с изследване на старобългарския превод на Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски, с. 96–101. PDF
  Иван Илиев. Тълкуванието на Книга на пророк Даниил от Иполит Римски в старобългарски превод. София, 2016. 627 с.
 • Инна Димитрова (София, България). Преосмисляне на светостта: пренаписване на жития, осъвременяване на култове, с. 102–109. PDF
  Rewriting Holiness: Reconfiguring Vitae, Re-signifying Cults. Ed. Madelеine Gray. London, King’s College London, Centre for Late Antique & Medieval Studies, 2017. 322 pp.
 • Валерия С. Ефимова (Москва, Россия). Вторые Палеославистические чтения в Институте славяноведения Российской академии наук, с. 110–116. PDF