Roman or Byzantine Liturgy? Theological terminology in the Vita Methodii

Резюме: 

Статията показва, че въпросът каква литургия е била отслужвана от Методий в Моравия може да е бил истинската конфликтна точка между славянските апостоли и западното духовенство. След като са очертани разликите между византийското и римското литургическо мислене и съответните им политически последици, са анализирани уводът на Житието на Методий и писмото на папа Адриан II, като се предлагат различен прочит на старобългарския текст. Стига се до заключението, че Методий е имал разрешение да отслужва литургия според римския обред (вероятно нещо като Missa Graeca), докато уводът на Житието на Методий потвърждава, че той се е придържал към византийското източно православие. Различни моменти подсказват, че славянските мисионери не са срещали съпротива на нивото на „високия прочит“ на конфликта между Изтока и Запада, но на местно ниво западното духовенство е имало причини да се съпротивлява срещу разпространението на източното мислене на западни територии.

Thomas Daiber (Giessen, Germany)